Lex specialis derogat legi generali - strona 6

Prawo pracy - Kodeks Pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3885

SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI Przepisami szczególnymi w rozumieniu art. 5 są tzw pragmatyki pracownicze...

Spis paremii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1771

szczegółowej; - lex specialis derogat legi generali - ustawa szczegółowa uchyla ustawę ogólną; - lex superior...

Zawarcie umowy - proces

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

., które są przepisami szczególnymi. Wzajemny stosunek tych przepi- sów oparty jest na zasadzie lex specialis derogat...

Prawo zwyczajowe - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 546

, ponieważ nie jest przestrzegany. W przeciwieństwie do innych reguł derogacyjnych (np. lex specialis derogat legi generali...

Terminologia wprowadzenie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1218

nocet lex posterior derogat legi anteriori lex specialis derogat legi generali lex superior derogat legi...

Wykład - System prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

się za nie odpowiedzialności karnej.   - reguła merytoryczna (lex specialis derogat legi generali) - norma szczególna uchyla...