Leges Barbarorum

Prawa zwyczajne Germanów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1155

SPISY PRAW ZWYCZAJOWYCH GERMANÓW. LEGES BARBARORUM. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA: leges barbarorum...

Pomniki prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1225

prawnych dokonywanych w stosunkach kupieckich Leges Barbarorum powstaje w wyniku akcji spisywania prawa...

Prawo zwyczajowe i jego partykularyzm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889

prawie germańskim z leges barbarorum) i południowe (prawa pisanego - 340 praw lokalnych opierających się na rzymskim...

Wczesnośredniowieczne prawo stanowione

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 770

na moc obowiązującą: dodane do leges barbarorum (capitularia legibus addenda) i właściwe (capitularia per...

Źródła prawa w Anglii - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1204

Wielkiego z ok. 1030 r. Ustawy królów angielskich → nie odbiegały co do treści od kontynentalnych leges...

Zdolności do czynności prawnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 77
Wyświetleń: 609

. 12-15 lat w niektórych leges barbarorum KATEGORIE WIEKOWE w prawie nowo ytnym wiek ustalano ju...

ZGB - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1582

- wywodzi się z prawa zwyczajowego - szukanie żony spoza swojej grupy, w tym samym stanie - już leges...