Leasing finansowy - strona 16

Rachunkowość finansowa- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Wanda Maruszewska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1302

członkowskich pracowników, - niedoborów, szkód i nadwyżek, - leasingu finansowego, - rozliczeń wewnątrz...

Aktywa inwestycyjne- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Wanda Maruszewska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

operacyjne darowizna Pozostałe rozrachunki leasing finansowy Środki trwałe w budowie wytworzenie Operacje...

Standardy sprawozdawczości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Joanna Wiśniewska
Pobrań: 1505
Wyświetleń: 6713

leasingu finansowego ujmuje się zgodnie z MSR17. Wartość księgowa składnika rzeczowych aktywów trwałych...

Ekonomika budownictwa sem 4 - wykłady

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Andrzej Mokrosz
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 5264

, dla zabezpieczenia interesów ich nabywców. leasing finansowy – leasingobiorca korzysta z oddanego mu w leasing...

Sprawozdawczość finansowa banków

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Małgorzata Białas
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4536

innych zobowiązań finansowych 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6. Zmniejszenie stanu...