finanse przedsiębiorstwa - notatki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2317
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
finanse przedsiębiorstwa - notatki - strona 1 finanse przedsiębiorstwa - notatki - strona 2 finanse przedsiębiorstwa - notatki - strona 3

Fragment notatki:....Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie jest nauką stosującą szereg reguł finansowych i ekonomicznych w celu maksymalizacji bogactwa lub całkowitej wartości firmy. Zarządzanie finansami opracowało szereg metod dostarczających menadżerom finansowym narzędzie rozwiązujące trudne problemy w przedsiębiorstwie.
Przed 1970 najwięcej uwagi poświęcano nowym sposobom efektywnego zarządzania kapitałem obrotowym, usprawnieniu metod sprawozdawczości finansowej a także interpretacji rachunku zysków i strat oraz bilansu. W następnym okresie poszerzono....


...Kredyt dostawcy – szczególna forma finansowania krótkookresowego. Z nazwy wynika że kredytodawca jest producent lub dostawca towarów i usług. Im wynegocjujemy korzystniejszy termin zapłaty za dostarczane towary lub usługi tym korzystniej dla firmy.
Kredyt odbiorcy – tzw. przedpłat – kredytodawcą jest tutaj klient- odbiorca. Udzielenie przedsiębiorstwu kredytu przez jego klienta polega na tym, że kupujący dokonuje wpłat na dane dobro zanim producent je wyprodukuje. Ważną cechą a zarazem zaletą przedpłat jest to, że nie tylko stanowią one dla producenta źródło finansowania lecz także....


Podstawowe cele firmy:
Wzrost wartości dla akcjonariuszy, właścicieli
Maksymalizacja przepływów gotówkowych
Obniżenie kosztów finansowania
Wzrost nadwyżki finansowej
Wzrost atrakcyjności finansowej firmy
Zmniejszenie ryzyka
Umocnienie pozycji rynkowej firmy
Rola dyrektora finansowego:
Analiza i planowanie finansowe.
Opracowanie budżetu.
Planowanie i zarządzanie przepływami finansowymi i gotówka.
Nadzór nad księgowością.
Stosunki z bankami, funduszami, rynkiem kapitałowym.
Zarządzanie kredytami i dbałość o wysoka zdolność kredytowa.
Nadzór nad opracowaniem sprawozdań finansowych.
Zapewnienie efektywności podatkowej.
Zapewnienie atrakcyjności inwestycyjnej.
Rodzaje przedsiębiorstw - kryterium wielkości zatrudnienia i obroty wg rozporządzenia Komisji Europejskiej z dnia 25.02.2004r.
Mikrofirmy.
Małe przedsiębiorstwa.
Średnie przedsiębiorstwa.
Duże przedsiębiorstwa.
Powyższy podział jest szczególnie stosowany w przypadku pozyskiwania przez firmy środków finansowych z funduszy strukturalnych gdzie przynależność do określonej kategorii determinuje wielkość otrzymanej pomocy.
Średnie - zatrudnienie poniżej 250, roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro.
Małe - mniej niż 50 os., roczny obrót mniejszy niż 10 mln euro, całkowity blians roczny nie przekracza 10 mln euro.
Mikro - mniej niż 10 os., obrót 2 mln euro, całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.
Fazy rozwoju przedsiębiorstwa:
Seed (zasiewu, zalążkowa)
Start- up (startu, uruchomienia działalności)
Ekspansji
Trwałego rozwoju
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie jest nauką stosującą szereg reguł finansowych i ekonomicznych w celu maksymalizacji bogactwa lub całkowitej wartości firmy. Zarządzanie finansami opracowało szereg metod dostarczających menadżerom finansowym narzędzie rozwiązujące trudne problemy w przedsiębiorstwie.
Przed 1970 najwięcej uwagi poświęcano nowym sposobom efektywnego zarządzania kapitałem obrotowym, usprawnieniu metod sprawozdawczości finansowej a także interpretacji rachunku zysków i strat oraz bilansu. W następnym okresie poszerzono zagadnienia o efektywne wykorzystanie rzadkich zasobów i inwestowanie w fundusze o najlepszej efektywności. Współcześnie zarządzanie finansami przedsiębiorstw koncentruje się na analizie alternatywnych decyzji i wpływie każdej z n

(…)

… + ... + Dn/D x Kdn Kd1, …, Kdn - koszt (netto) danego rodzaju długu,
D1, ..., Dn - wartość danego rodzaju długu,
D - łączna wartość długów przedsiębiorstwa. Obliczony średni ważony koszt kapitału (WAG) odnosi się do ukształtowanej w danym czasie struktury kapitału. Oczywiści wartość WAG zmienia się w miarę rozwoju firmy. Gdy firma powiększy kapitał stały ( własny + długoterminowy kap. obcy) nie zmieniając…
…. struktury finansowania. Do ukształtowania struktury kapitału szczególne znaczenia mają 2 relacje:
stosunek kapitału stałego do majątku trwałego
relacja długu długoterminowego do kapitału stałego
Optymalna struktura kapitału minimalizuje średni ważony koszt kapitału i w ten sposób zwiększa wartość przedsiębiorstwa. Natomiast docelową strukturę kapitału przeds. stara się osiągnąć i zachować w dłuższym czasie…
… na aktywa trwałe (Δ AT)
Δ AT = nowe aktywa trwałe - środki pieniężne uzyskane ze zbycia części istniejących akt. Trw
zmianę środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
ŚREDNI WAŻONY
KOSZT KAPITAŁU
(WACC)
KOSZT DŁUGU
(Kd)
UDZIAŁ DŁUGU
W KAPITAŁACH
STAŁYCH
[D / (D+E)]
KOSZT KAPITAŁU
WŁASNEGO
(Ke)
UDZIAŁ KAPITAŁU
WŁASNEGO W
KAPITAŁACH
STAŁYCH
[E / (D+E)]

… będzie używany przez kilku kolejnych użytkowników .
Finansowy - czas trwania umowy jest zbliżony zazwyczaj do okresu eksploatacji obiektu będącego przedmiotem umowy z jednoczesnym zagwarantowaniem leasingobiorcy prawa do zakupu ośrodka po okresie trwania umowy.
Leasing bezpośredni - leasingodawca jest jednocześnie producentem przedmiotu leasingu.
Leasing pośredni - leasingodawca jako firma leasingowa nabywa przedmiot leasingu na własność od producenta.
Leasing czysty ( betto ) - koszty obejmują leasingobiorcę.
Leasing pełny - leasingodawca ponosi dodatkowe koszty.
Leasing mokry - stosowany zwykle przy leasingu statków morskich lub powietrznych. Leasingodawca zapewnia dodatkowe usługi (paliwo, personel itp.)
Leasing suchy - leasingodawca nie zapewnia dodatkowych usług.
Clifing - umowa clifingu stanowi odmianę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz