Lateryty - strona 2

note /search

Intruzja granitowa - wykład

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1771

(na szerokości dzisiejszej Sahary); piaski eolicznee, utwory ilaste z domieszką laterytu, tworzą się gipsy...

Typy krążenia wody

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064

glinu i żelaza dają lateryt - 16º w klimacie umiarkowanym chłodnym 3-6ºC (Finlandia, pn Rosja); tundra...

Zastosowanie amoniaku - referat

  • Politechnika Warszawska
  • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1876

i w laterytach , szczególnie limonitach stanowiących mieszaninę rud niklu i uwodnionych tlenków żelaza...

Zróżnicowanie ekosystemów - wykład

  • Politechnika Gdańska
  • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1218

, czasem w postaci twardych jak cegła laterytów. Czarnoziem Czarnoziem powstaje na stepach, w klimacie umiarkowanym...

Wietrzenie - wykład

  • Politechnika Śląska
  • Geografia usług
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1176

. LATERYTY Zależność typu wietrzenia od klimatu – W klimatach zimnych (strefa okołobiegunowa) występuje...