Lasy prywatne

Leśnictwo pod zaborem pruskim

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

on, że lasy prywatne są eksploatowane w sposób plądrowniczy i nie dają niemal dochodu właścicielom wobec...

Księstwo warszawskie - opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134

nad eksploatacją lasów prywatnych i przedsiębranie właściwych środków w razie ich pustoszenia. Lasy narodowe...

Leśnictwo pod zaborem austriackim

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 840

. Wzrost cen i zapotrzebowania na drewna wpłynęło również korzystnie na gospodarkę w lasach prywatnych...

Lasy i gospodarka leśna-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Zbigniew Głuszczak
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1750

, Mazowieckie, Lubelskie 82% - lasy publiczne 18% - lasy prywatne 77% - drzewa iglaste 23% - drzewa liściaste...

Prepedeutyka, powierzchnia lasów

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jerzy Mikulik
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

z gospodarką leśną. Lasy Państwowe - 82,6% (7363 tys ha), lasy prywatne 17,4% (1555 tys ha). To daje 0,23ha/os...

Królestwo polskie, kongresówka - opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1043

. Według niezupełnie dokładnej statystyki lasy prywatne wynosiły w 1827 roku prawie 2,58 mln. ha lasy korporacyjne...

Gospodarka leśna - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1127

pozyskane podlega ocechowaniu, w sposób ustalony przepisami wykonawczymi. Korzystanie z lasów Z lasów...