Lądolód - strona 7

Wykład - procesy egzogeniczne

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

wywiewania drobnego pyłu z przedpola lądolodu w warunkach klimatu peryglacjalnego (mroźnego) powstały pokrywy...

Geologia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ruszycka
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1477

była nunatakiem wklęsłym, krawędzie lądolodu sterczały ponad nieobjętą zlodowaceniem centralną cz. Jury K-CZ...

Efekt cieplarniany - Metan

 • Politechnika Śląska
 • Ekologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

mórz (topienie się lodowców górskich i lądolodów, większa ilość deszczy) i związane z tym: zalanie...

Starszy Paleozoik-charakterystyka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Marek Jońca
 • Geologia historyczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1428

%, więcej CO2 - co najwyżej 2-krotnie; Na przełomie ORDOWIKU i SYLURU doszło do glacjacji - główna masa lądolodu...

Izostazja-wyjaśnienie pojęcia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

miał największe nasilenie bezpośrednio po ustąpieniu lądolodu (6.800 lat temu ok 13 cm/rok). Aktualnie...

Egzamin z geologii

 • Politechnika Gdańska
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931

. czołowa – u czoła lądolodu w miarę wytapiania się z lodu zawartego w nim materiału tworzy się wał skalny...