Zlodowacenia na terenie Polski - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zlodowacenia na terenie Polski - omówienie  - strona 1 Zlodowacenia na terenie Polski - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Zlodowacenia na terenie Polski.
W epoce plejstocenu lądolody kilkakrotnie nasuwały się na Polskę. 1) Zlodowacenie najstarsze ok. 0,87 - 0,92 mln lat 2) Zlodowacenie południowopolskie ok. 0,89 - 0,73 mln lat - obszar całej Polski z wyjątkiem Sudetów i Karpat. 3) Zlodowacenie środkowopolskie ok. 0,26 - -,28 do przedgórza Sudetów na wschodzie na północ od Kielc i Lublina 4) Zlodowacenie północnopolskie 10256 ................. mln lat Zielona Góra, Płock, Olsztyn
Zasięg ostatnich zlodowaceń w Polsce. Zlodowacenie północno - bałtyckie - polskie Na wschodzie okolice Zielonej Góry, Płock na południe od Olsztyna. Osady tego zlodowacenia ze względu na młody wiek charakteryzują się odkształcalnością. Dotyczy to przede wszystkim osadów spoistych. Charakterystyka geologiczno inżynierskie poszczególnych form akumulacji lodowcowej. Morena czołowa - spiętrzona - piaski, żwiry, głazy. Obszar z punktu widzenia warunków gruntowo-wodnych b.dobry dla budownictwa. morena dolna- a) obszar osadów sypkich - dobre podłoże budowlane b) obszar gliny zwałowej w stanie suchym b.dobre podołoże ( mało odkształcalne ) Ozy - dobre podłoże budowlane Sandry- piaski także żwiry. Dobrze zagęszczone stanowią bardzo dobre podłoże budowlane. Kemy - w zależności od podłoża znajdującego się bezpośrednio pod fundamentem budowli. wyróżniamy podłoże dobre : żwiry i złe: piaski Pradoliny- warunki nie różnią się od warunków w dolinach rzecznych rzek nizinnych zwłaszcza w strefie ich wyższych (starszych) terenów - akumulacyjnych.
str. 52
Ciepło ziemi Temperatura warstw powierzchniowych Ziemi jest ściśle związana ze zmianami dobowymi i sezonowymi, jakie zachodzą nad powierzchnią skorupy ziemskiej. Wpływ zmian dobowych temperatur wygasa wysoko, tj. już na głębokości około 1m. Według polskiej normy głębokość przemarzania gleby wynosi od 0,8 - 1,2 m. Zmiany sezonowe temp. sięgają głębokości 5 -8 m od powierzchni, roczne zaś do głębokości 15 - 20 . Na tej głębokości rozciąga się strefa stałych temperatur, zwana strefą termicznie neutralną, w której temp. w przybliżeniu równa się średniej rocznej temp powietrza w danym punkcie Ziemi. Poniżej strefy neutralnej obserwuje się w kopalniach i otworach wiertniczych sięgających prawie 10 km, stopniowo stały wzrost temperatury w głąb Ziemi. tu można napisać jeszcze o st. Geotermiczności
Stopień geotermiczności. Liczbę metrów bieżących liczoną w głąb Ziemi, na których temp. wzrasta o 1 st.C nazywamy st. geotermiczności. Wartość st geotermiczności zależy przede wszystkim od budowy geologicznej danego obszaru. Na obszarach starych masywów krystalicznych st. geotermiczny jest duży np.: w Afryce Południowej wynosi ok. 140 m/1st.C, natomiast na obszarach młodej górotwórczości jest mały np.: w Budapeszcie zanotowano 15m/1st.C a w Japonii 20m/1st.C W Polsce zróżnicowanie zależne od budowy, w południowej i zachodniej części kraju wynosi 30 - 40 m/1st.C a w północno wschodniej 85 -100 m/1st.C Średni st. geotermiczny dla Polski 33m/1st.C
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz