Kwit depozytowy - strona 8

Rynki finansowe opracowanie wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Rynek finansowy
Pobrań: 532
Wyświetleń: 5467

do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne...

Polityka pieniężna - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

wymienialne. Gdy oprócz dodatkowej emisji kwitów depozytowych złotnicy zaczęli oferować oprocentowanie...

Giełdy i papiery wartościowe

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • doc. dr Dariusz Fatuła
 • Międzynarodowe prawo publiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3549

, prawa poboru, kwity depozytowe i inne prawa majątkowe( prawa pochodne). Papiery wartościowe...

Finanse (26stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1323

→ Instrumenty pochodne kontakty forward kontrakty futures opcje swapy → Pozostałe Kwity depozytowe Powszechne...

Rynki finansowe - omówienie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903

: kredyty średnio i długoterminowe obligacje, akcje kwity depozytowe o charakterze inwestycyjnym (czyli ADR...