Kwartyl - strona 5

Rozkład empiryczny cech-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Statystyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 973

, mediana=178, dominanta=175, kwartyl pierwszy=174, kwartyl trzeci=182, wariancja=31.848, odchylenie...

Zadania ze statystyki matematycznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 308

i więcej. Kwartyl pierwszy =6,22 25% badanych wyjechało średnio 6,22 razy i mniej, a 75% badanych wyjechało średnio...

Analiza struktury zbiorowości

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bogdan Jurkiewicz
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3395

. Me = Połowa ubezpieczonych ubezpieczyło się na sumę nie więcej niż 40,1 tys. zł. Kwartyl pierwszy Q1...

Metody ilościowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1673

bardziej… Zmienne ilorazowe Miary tendencji centralnej: Średnia Modalna Mediana, kwartyle Miary rozproszenia...

Modelowanie i optymalizacja - przygotowanie danych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Edyta Agnieszka Brzychczy
 • Modelowanie i optymalizacja w projektowaniu przedsiębiorstw przemysłowych
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1442

oddalone 2. Metody bardziej odporne-rozstęp międzywarstw owy 3. Kwartyle- dzielą zbiór danych na 4 części...

Wykład - rodzaje związków matematycznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 273

% - nie mniejsze ); dominanta D (wartość szeregu, która reprezentowana jest najliczniej); kwartyle / kwantyle...

Statystyka, histogram

 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3577

a pozycyjne: dominanta, kwartyle rzędu I, II i III, odchylenia ćwiartkowe pozycyjne, współczynnik zmienności...