Analiza struktury zbiorowości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3584
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:


Temat: Analiza struktury zbiorowo ś ci. Liczba błędów popełnianych przy wypełnianiu dokumentów, po 8 godz. pracy przedstawia się następująco: Liczba błędów x Udział dok. w % n X nsk (x- ) 0
5
0
5
5,0625
25,3125
1
15
15
(15+5)=20
1,5625
23,475
2
35
70
(20+35)=55
0,0625
2,1875
3
40
120
(55+40)=95
0,5625
22,5000
4
5
20
(95+5)=100
3,0625
15,3125 Razem: 100
225
X
X
88,7500
1). Określ jednostkę badania. Jednostką jest dokument. 2). Określ cechę zmienną i jej rodzaj. Cecha zmienna: ilość błędów Zbiorowość: dokumenty Cecha: ilościowa, skokowa 3). Określ rodzaj grupowania. Grupowanie wariacyjne. 4). Określ rodzaj szeregu. Szereg rozdzielczo punktowy. 5). Oblicz parametry struktury.
Średnia liczba błędów wynosi 2,25.
Dominanta wynosi 3 błędy, ponieważ najwięcej dokumentów (40) ma po trzy błędy. Ustalamy pozycję mediany Poz. Me = Środkowymi jednostkami są 50 i 51 (procent traktujemy jak liczbę) w skumulowanych, liczebnościach szukamy pierwszą wyższą od pozycji Me. Jest to liczebność 55. Naprzeciw tej liczebności znajduje się wartość cechy, która jest mediana. Czyli Me = 2 błędy.
Połowa dokumentów miała 2 błędy lub mniej, a połowa 2 lub więcej.
Ilość błędów poszczególnych dokumentów różni się od średniej arytmetycznej o 0,942. Poz. Q = Q = 2
Dokumentów ma 2 błędy lub mniej, a dokumentów ma 2 błędy lub więcej. Poz. Q = Q = 3
Dokumentów ma 3 błędy lub mniej, a dokumentów ma 3 błędy lub więcej.
R = 4 - 0 = 4 Ilość błędów mieści się w zakresie 4 błędów. Odchylenie standardowe. Odchylenie standardowe wynosi 41,87 średniej arytmetycznej.
Skośność. Skośność jest ujemna, czyli lewo stronna. Więcej niż połowa dokumentów ma liczbę błędów powyżej średniej arytmetycznej.


(…)

… powyżej średniej arytmetycznej.
Zadanie.
Rozkład wielkości odszkodowań (w zł.) z tytułu AC w firmie X.
Określ zbiorowość i jednostkę statystyczną. Zbiorowość: szkody. Jednostka statystyczna: szkoda.
Określ cechy stałe zbiorowości.
Określ cechy zmienne i jej rodzaj. Cecha zmienna: wielkość odszkodowania, cecha ilościowa ciągła.
Określ badania. Badanie pełne i całkowite.
Określ rodzaj grupy. Grupowanie…
… osób ubezpieczyło się na sumę około 43,33 tys. zł.
Mediana Me
Poz. Me = Połowa ubezpieczonych ubezpieczyło się na sumę nie więcej niż 40,1 tys. zł.
Kwartyl pierwszy Q1.
Poz. 25 % ubezpieczyło się powyżej na sumę 30,08 tys.zł., a 75 % na sumę poniżej 30,08 tys.zł.
Kwartyl trzeci Q3.
Poz. 75 % ubezpieczyło się na sumę powyżej 46,15 tys.zł., a 25 % na sumę poniżej 46,15 tys.zł.
Rozstęp
tys.zł.
Wysokość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz