Statystyczna ocena wyników

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyczna ocena wyników - strona 1 Statystyczna ocena wyników - strona 2

Fragment notatki:


Ocena statystyczna wyników. Analiza statystyczna obejmuje sprawdzenie, czy w zbiorze danych występują  wartości odstające, obliczenie  statystyk opisowych, wyznaczenie karty kontrolnej Shewharta oraz wyznaczenie testów konfiguracji dla karty  kontrolnej. • eliminowanie błędów grubych, test Dixona • statystyczna ocena niejednorodności:  liczba pomiarów,  wartość średnia, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, odchylenie standardowe średniej, powtarzalność, przedział ufności, mediana, wariancja, Metody statystyczne  stosuje się wszędzie tam, gdzie chodzi o poznanie prawidłowości w zakresie  zjawisk masowych – tam, gdzie bada się problemy demograficzne, ekonomiczne, socjologiczne;  choć także w innych naukach. Metoda statystyczna jest jedną z metod badań naukowych. Celem analizy statystycznej jest pozyskanie jak największej wiedzy z pozyskanych danych. Aby  zbiór danych był dobrą bazą do analizy statystycznej należy: 1. zaplanować badanie  2. podsumować zbiór danych z obserwacji, podkreślając tendencje, ale rezygnując ze  szczegółów  3. uzgodnić, jaką wiedzę o badanym zjawisku mają dostarczyć dane.  Poszczególne punkty odpowiadają działom statystyki: 1. metoda reprezentacyjna  2. statystyka opisowa  3. wnioskowanie statystyczne  Istnieje również wiele metod służących analizie danych statystycznych: • analiza wariancji  • analiza korelacji  • analiza regresji  • analiza czynnikowa  • analiza dyskryminacyjna  • analiza szeregów czasowych  • analiza kanoniczna  Średnia arytmetyczna xś. Sumę wartości cechy mierzalnej podzieloną przez liczbę jednostek skończonej zbiorowości statystycznej. Wybrane właściwości. • Suma wartości cechy równa się iloczynowi średniej arytmetycznej i liczebności zbiorowej. • Spełnia warunek x min  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz