Wykład - rodzaje związków matematycznych

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 273
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - rodzaje związków matematycznych - strona 1

Fragment notatki:

Brak związku
Związek silny
Związek słaby
Związek ujemny
(wzrost wartości cechy X indukuje spadek wartości cechy Y)
Związek dodatni
(wzrost wartości cechy X indukuje wzrost wartości cechy Y)
ANALIZA STRUKTUR
Rodzaje miar statystycznych:
Miary tendencji centralnej / miary przeciętne / miary średnie (służące do pomiaru przeciętnej wartości cechy):
klasyczne (liczone ze wszystkich wartości szeregu):
średnia arytmetyczna (jeżeli analizowane dane pochodzą z badań częściowych) lub m (jeżeli z badań generalnych);
pozycyjne (liczone z określonej części szeregu):
mediana (wartość położona w połowie szeregu; dzieli populację na dwie części w taki sposób, że 50% obserwacji ma wartości nie większe od mediany i 50% - nie mniejsze );
dominanta D (wartość szeregu, która reprezentowana jest najliczniej);
kwartyle / kwantyle / ćwiartki :
- wartość położona w 1/4 szeregu (więc 25% obserwacji ma wartości nie większe od pierwszej ćwiartki i 75% - nie mniejsze);
- wartość położona w 3/4 szeregu (czyli 75% obserwacji ma wartości nie większe od pierwszej ćwiartki i 25% - nie mniejsze);
;
decyle (dzieli populację na części dziesiętne: );
centyle (dzieli populację na części setne: );
Miary dyspersji / miary rozproszenia (służące do ukazania różnic między określonymi wartościami szeregu):
klasyczne:
9
9
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz