Kuria rzymska - strona 2

Lex naturalis a nie naturale - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

i jurysdykcja kościoła Traktat spisywal notariusz papieski , taki traktat przechowywala kuria rzymska, papiez...

Królestwo - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1316

). Następnie comitia curiata na mocy lex curiata de imperio przekazywała władzę (imperium). 2.3.3. Kurie...

Konkordat - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1071

, oraz zespół organów pomocniczych tworzących Kurię Rzymską. Stolica Apostolska , jako strona konkordatu...

Układ Laterański

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854

. Do osiągnięć Piusa XII należy: umiędzynarodowienie kurii rzymskiej i kolegium kardynalskiego, tworzenie...