Kuratela - strona 17

Prawo rodzinne - przepisy z ustawy

  • Prawo rodzinne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1288

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: małżeńskie ustroje majątkowe, prawa i obowiązki małżonków, umowne ustroje majątkowe, przymusowy ustrój majątkowy, ustanie małżeństwa, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie, opieka i kuratela. Art. 1. (1) § 1. Małżeństwo zostaje z...

Prawo rodzinne - obszerne materiały

  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
  • Prawo rodzinne
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2114

Prawo rodzinne Rodzina / małżeństwo R o d z i n a nazywana jest często podstawową komórką społeczną, jej istota opiera się głównie na wewnętrznym rozwoju (rodzenie dzieci). Jest zjawiskiem nieprzemijającym. Pojęcie rodziny może dotyczyć osób związanych węzłami krwi, jak i tych, których wiąże wspól...

WRITER 2010 2011 material na I i II zajecia

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Dorota Chromnicka
  • Technologie internetowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

do prowadzenia jej spraw. par. 2. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę. informacje...

Wykład - System prawa

  • Uniwersytet Warszawski
  • Państwo i prawo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

rodzicami a dziećmi oraz stosunki wynikające z przysposobienia (adopcji), opieki i kurateli. Prawo rodzinne...