WRITER 2010 2011 material na I i II zajecia

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 WRITER 2010 2011 material na I i II zajecia - strona 1  WRITER 2010 2011 material na I i II zajecia - strona 2  WRITER 2010 2011 material na I i II zajecia - strona 3

Fragment notatki:

pl.openoffice.org → pobieranie
Skróty: Ctrl + s
ctrl + a
ctrl + c
ctrl + x
ctrl + v
ctrl + z
ctrl + y
ctrl + enter
ctrl + f (znajdź i zamień)
narzędzia
-opcje
format
-strona (marginesy, układ strony, krawędzie ...)
Zadania:
format → znak
zmiana czcionki (np. Arial Black)
kolor czcionki, tła, wyróżnienie
pogrubienie, kursywa, podkreślenie
przekreślenie
wyrównanie tekstu (część wyrównanie do środka, część wyjustowanie)
granice tekstu, obramowanie (format strony - krawędzie), marginesy (dwa!), układ strony
kolor, dane użytkownika(narzędzia-opcje), układ strony (format → strona)
dodawanie danych w Nagłówku/Stopce
(aby autor - narzędzia opcje; dane użytkownika)
znak specjalny - § (znajdź i zamień)
znajdź i usuń następujące frazy:
informacje o jednostce
orzeczenia sądów
tezy z piśmiennictwa
komentarze
Writer drugie zajęcia
tworzenie ramki - wokół skrótów na początku strony (wstaw → ramka; prawy klawisz i wybrać opis)
hiperłącze - link do innego dokumentu lub strony www
przypisy
format → wyliczenie i numerowanie
tworzenie nagłówków
automatyczny spis treści
a. Trzeba nadać tytuł rozdziałom - każdy z nich zaznaczyć i wybrać odpowiedni nagłówek, np. 1 (po lewej stronie od pola wyboru rodzaju czcionki); tak samo zrobić z podrozdziałami, ale należy wybrać następny nagłówek, np. 2 b. Przejść kursorem w wolne miejsce (na początku lub końcu dokumentu) i wybrać : wstaw - indeksy i spisy - indeksy i spisy Narzędzia - policz słowa Widok - paski narzędzi - rysunek (aby zmienić kolor obszaru, kliknąć prawym klawiszem)
→ prawym klawiszem aby ustawić opływanie (format -opływanie w tle; a potem aby edytować rysunek - kliknąć przytrzymując ctrl)
Zaznaczanie zmian
rejestrowanie
dodawanie komentarzy (wstaw → komentuj)
wstaw obraz - z pliku ( http://www.bip.uksw.akcessnet.net/upload/20031008195932rcsopiqtpl7g.jpg )
(dwukrotne kliknięcie) → pozycja poziomo od lewej; → krawędzie; → tło
podpis pod obrazkiem
TABELE
szerokość komórek
dodaj/usuń
właściwości


(…)

… rodzicielskiej.
par. 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.
informacje o jednostce
orzeczenia sądów
tezy z piśmiennictwa
komentarze
Art. 27. Miejscem…
… i przy organizacjach międzynarodowych,
przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych.
Prezydent Rzeczypospolitej przed ratyfikowaniem umowy międzynarodowej może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie jej zgodności z Konstytucją.
Prezydent Rzeczypospolitej w zakresie polityki zagranicznej…
…, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.
par. 2. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską.
informacje o jednostce
orzeczenia sądów
tezy z piśmiennictwa
komentarze…
…. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów inaczej postanowi.
informacje o jednostce
tezy z piśmiennictwa
komentarze
Art. 22. Jeżeli przedstawiciel ustawowy osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych oddał jej określone przedmioty majątkowe do swobodnego użytku, osoba…
… i ustawami,
zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1.
Art. 133. 
Prezydent Rzeczypospolitej jako reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych:
ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm i Senat,
mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych państwach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz