Kuratela - strona 12

Osoby w prawie rzymskim-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Renata Kamińska
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 882

prawnej dla kobiet [148] mezczyzni mogli uchylic sie od tuteli i kurateli, pelna zdolnosc nawet bez...

Właściwość organu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

lub obowiązki. - gdy stroną jest małżonek krewni i spowinowaceni do 2-go stopnia, przysposobienia, kurateli...

Wyklady-prawo

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dorota Ruszkiewicz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1022

prawnych - ustanawia się nad tą osobą kuratelę. Ubezwłasnowolnienie orzeka w trybie nieprocesowym sąd...

Rzym rodzina

Pobrań: 14
Wyświetleń: 1428

) było własnością ojca, a reszta majątku (peculim adventicium) należała do syna. OPIEKA (TUTELA) I KURATELA...

Egzamin - prawo rzymskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. prof. nadzw. Jarosław Rominkiewicz
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2744

. Kuratela VI. PRAWO RZECZOWE 1. Pojęcie i rodzaje rzeczy 2. Rodzaje władztwa nad rzeczami 3. Istota...

Kodeksy cywilny 1804

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

małżeńskie władza ojcowska adopcja opieka i kuratela „O majątkach i różnych rodzajach własności” własność...

Zakres prawa cywilnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 679

między małżonkami, rodzicami i dziećmi oraz innymi krewnymi oraz powinowatymi a także instytucję opieki i kurateli...