Kuplerstwo

Prawo dekretowe - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

się zajęcia hańbiącego - np. kuplerstwo, marnotrawstwo, pijaństwo, narkomania, choroba psychiczna trwająca rok...

Prawo osobowe małżeńskie 3

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1358

hańbiącego - np. kuplerstwo, marnotrawstwo, pijaństwo, narkomania, choroba psychiczna trwająca rok...

Prostytucja w ujęciu historycznym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Tadeusz Bogdan Nasierowski
 • Patologie społeczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 854

trzecie: - sutenerstwo - pobieranie pieniędzy, - kuplerstwo - ułatwianie prostytucji, - stręczycielstwo...

Źródła prawa karnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

Protection Act 1897, Childrens Act 1908), o zwalczaniu handlu kobietami, kuplerstwa i sutenerstwa (Criminal...

Historia państwa i prawa - wykład 11

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 672

Protection Act 1897, Childrens Act 1908), o zwalczaniu handlu kobietami, kuplerstwa i sutenerstwa (Criminal...

Kodyfikacje- prawo karne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adam Redzik
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 812

Protection Act 1897, Childrens Act 1908), o zwalczaniu handlu kobietami, kuplerstwa i sutenerstwa (Criminal...

Prawo karne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo karne
Pobrań: 882
Wyświetleń: 1925

Prawo karne Przestępstwo to czyn człowieka zabroniony przez ustawę (np. k.k.; k.k.s.) pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek; bezprawny, zawiniony, i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy. Elementy przestępstwa: a) czyn zabroniony spełniający ustawowe znamiona przestępstwa ...

Postępowanie karne - skrypt

 • dr hab. prof. nadzw Jerzy Skorupka
 • Postępowanie karne
Pobrań: 3318
Wyświetleń: 8694

POJĘCIA PODSTAWOWE Pojęcie prawa karnego procesowego prawo karne procesowe - zbiór norm regulujących proces karny, płaszczyzna normatywna; nadaje kształt prawny procesowi karnemu proces karny - zespół prawnie uregulowanych czynności, których celem jest w ykrycie przestępstwa i jego sprawcy, osąd...