Kuplerstwo

note /search

Prawo dekretowe - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777

się zajęcia hańbiącego - np. kuplerstwo, marnotrawstwo, pijaństwo, narkomania, choroba psychiczna trwająca rok...

Prawo osobowe małżeńskie 3

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1456

hańbiącego - np. kuplerstwo, marnotrawstwo, pijaństwo, narkomania, choroba psychiczna trwająca rok...

Prostytucja w ujęciu historycznym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Patologie społeczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1036

trzecie: - sutenerstwo - pobieranie pieniędzy, - kuplerstwo - ułatwianie prostytucji, - stręczycielstwo...

Źródła prawa karnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 875

Protection Act 1897, Childrens Act 1908), o zwalczaniu handlu kobietami, kuplerstwa i sutenerstwa (Criminal...

Historia państwa i prawa - wykład 11

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 973

Protection Act 1897, Childrens Act 1908), o zwalczaniu handlu kobietami, kuplerstwa i sutenerstwa (Criminal...

Kodyfikacje- prawo karne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1022

Protection Act 1897, Childrens Act 1908), o zwalczaniu handlu kobietami, kuplerstwa i sutenerstwa (Criminal...

Prawo karne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo karne
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 3248

Prawo karne Przestępstwo to czyn człowieka zabroniony przez ustawę (np. k.k.; k.k.s.) pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek; bezprawny, zawiniony, i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy. Elementy przestępstwa: a) czyn zabroniony spełniający ustawowe znamiona przestępstwa ...

Postępowanie karne - skrypt

 • Postępowanie karne
Pobrań: 7945
Wyświetleń: 14042

POJĘCIA PODSTAWOWE Pojęcie prawa karnego procesowego prawo karne procesowe - zbiór norm regulujących proces karny, płaszczyzna normatywna; nadaje kształt prawny procesowi karnemu proces karny - zespół prawnie uregulowanych czynności, których celem jest w ykrycie przestępstwa i jego sprawcy, osąd...