Tryb oraz zasady prowadzenia kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tryb oraz zasady prowadzenia kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych-opracowanie - strona 1 Tryb oraz zasady prowadzenia kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Omów tryb oraz zasady prowadzenia kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych. Podsłuch przedprocesowy - dopuszczalny w ramach czynności operacyjnych- rozpoznawczych w zakresie nieobjętym przep.kpk, a podejmowanych przez: ABW -w zakresie rozpoznawania i ścigania sprawców przestępstw (szpiegostwa, terroryzmu, narusz, tejem.państwowe, korupcji, produkcji i obrotu technologiami towarami i usługami o znaczeniu strategicznym dla państwa, nielegalne wytwarzanie, posiadanie i obrotu bronią, amunicją i mat.wybuch, bronią masowej zagłady. Policję - w celu zapobieżenia, wykrycia i ustalenia sprawców i utrwalenia dowodów przestępstw: przeciwko życiu i zdrowiu, skarbowych*wartość przedmiotu czynu przekracza 50-krotną wys.najniż.wynagrodzenia, nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją, ściganych na mocy umów i poroz.międzyn. Podsłuch przedprocesowy obejmuje : podsłuch i kontrolę korespondencji (na czas oznaczony tzw.kontrola koresp., przesyłek i stosowania środków technicznych)- zgoda sądu okręgowego (na wniosek Komend.Gł.Pol, Szefa ABW), po uzyskaniu pisemnej zgody Prok.Gener., komend.wojew.- zgody prokuratora okręgowego
W przypadku niecierpiącym zwłoki (zatarcie slajdów)-samodzielne zarządzenie na czas oznaczony decyzją Kom Gł. lub kom.wojew, a zgoda właściwego prokuratora , z wystąpieniem do s.okręgowego.
Niewyrażenie zgody sądu w ciągu 5 dni czynność wstrzymuje się i zarządza protokolarne, komisyjne zniszczenie materiałów; jest zgoda- materiały przekazuje się prokuratorowi (ABW- Prok.Gener.) z wnioskiem o wszczęcie post. Procesowa kontrola i utrwalanie obejmuje(237-242): kontrolę i utrwalenie rozmów telefonicznych
----//--------- przy użyciu środków technicznych treści innych (niż telefoniczne) rozmów lub przekazów informacji, korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczna CEL: wykrycie i uzyskanie dowodów dla toczącego się postępowania lub zapobieżenia popełnienia nowego przestępstwa (237). Zarządzić może TYLKO SĄD na wniosek prokuratora, w przypadkach niecierp.zwłoki może zarządzić prokurator, który w ciągu 3 dni powinien wystąpić do sądu o zatwierdzenie tej decyzji- sąd wydaje postanowienie na posiedzeniu w ciągu 5 dni . Brak zatwierdzenia- zapisy ulęgają zniszczeniu
Kontrola tylko na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia na dalsze max.3 mc. KONTROLA może objąć: a)osobę podejrzaną, oskarżonego (podejrzanego), pokrzywdzonego,inną osobę, z która może skontaktować się oskarżony, os.mająca związek ze sprawcą lub z grożącym przestępstwem
- na każde postanowienie „dotyczące kontroli” służy zażalenie (kontrola zasadności jak i legalności podsłuchu) odmowa przedłużenia(prokurator);
- odroczenie ogłoszenia postanowienia osobie, której dotyczy, na czas niezbędny za względu na dobro sprawy, nie dłużej niż do prawomocnego zakończenia post. (239)


(…)

… na niepodległość lub integralność państw
szpiegostwo i ujawnienie tajemnicy pań.
Gromadzenia broni, mat.wybuch lub radioaktywnych
Fałszowanie pieniędzy
Użycie przemocy lub groźby bezprawnej w związku z post. Oraz łapownictwa, płatnej protekcji, stręczycielstwa i kuplerstw
Różnice procesowe i faktyczne instytucji zatrzymania rzeczy i przeszukania
- wkraczają w wolności i prawa osobiste obywateli w postaci wolności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz