Prostytucja w ujęciu historycznym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prostytucja w ujęciu historycznym - strona 1 Prostytucja w ujęciu historycznym - strona 2 Prostytucja w ujęciu historycznym - strona 3

Fragment notatki:

Prostytucja w ujęciu historycznym. Grecja 1)       Dikteriady - prymitywne, niewolnice 2)       Auletridy - grające na fletach, tańczące i muzykujące 3)       Hetery - najwyższa warstwa prostytutek, piękne, wykształcone, inteligentne, rekrutowały się z wolnych Greczynek (lecz w Atenach nie mogły być nimi wolne Atenki) oferowały mężczyźnie zaspokojenie potrzeb zmysłowych i wyższych potrzeb psychicznych. Hetery greckie zapoczątkowały tzw. karuzelę mody- zastąpienie tradycyjnych ubiorów przez stale zmieniające się stroje i fryzury. Nie podlegały one przepisom pra­wa o stroju odpowiednim do stanu, mogły więc ubierać się do­wolnie. Większość heter mieszkała w luksusowych domach publi­cznych, których w Atenach było wiele. Prostytucja dla niż­szych warstw rozwijała się na wydzielonych ulicach, była sko­szarowana i nadzorowana. Najsławniej­sze podręczniki sztuki miłosnej napisały hetery: Elephantis z Miletu i Philanasis z Leukadii, która w bogato ilustrowanej książce jako pierwsza opisała pozycje miłosne przy stosun­kach homoseksualnych. Do najsłynniejszych heter w V w.p.n.e należały: 1.       Aspazja - nielegalna (jako cudzoziemka), lecz faktycznie druga żona Peryklesa kierującego polityką Aten przez ponad 30 lat. W młodości była ona heterą, lecz nie ma dowodów na to, że, jak twierdzą niektórzy autorzy, utrzymywała potem dom publi­czny 2.       Lais - hetera z Koryntu w czasach wojny peloponeskiej, przez koleżanki zwana „siekierą" z powodu nieu­stępliwości, co do wysokości honorarium. Do jej kochanków należeli dwaj słynni filozofowie greccy: Arystyp z Cyreny, twórca hedonizmu i Diogenes z Synopy, przedstawiciel szkoły cyników. Najsłynniejszymi heterami w IV w.p.n.e były: 1.       Fryne - jedna z najpiękniejszych i najbogatszych (a także najdroższych) heter czasów antyku. Miasto, z którego pocho­dziła, Tespie w Beocji, uczciło ją marmurowym posągiem, dłu­ta Praksytelesa, ustawionym w rynku. Praksyteles był zresztą także kochankiem Fryne. Podarował jej swe ulubione dzieło Satyr i Eros. Fryne była tak bogata, że, jak podaje jedna z krą­żących o niej anegdot, proponowała na własny koszt odbudo­wanie murów w Tebach, pod warunkiem umieszczenia na nich napisu: „zburzone przez Aleksandra Wielkiego - przez Fryne, heterę, odbudowane". 2.       Lais (młodsza) - z którą przyjaźnił się Demostenes, najsłynniejszy mówca i polityk grecki. 3.       Leontion - przyjaciółka Epikura, która żyła u jego boku. 4.       Tais - która była kochanką Aleksandra Wielkiego, a potem zo­stała królową, żoną faraona egipskiego Ptolomeusza I; zapo­czątkowała ona dynastię Ptolemeuszów, a więc od niej wywo­dziła się Kleopatra.

(…)

… - pierwszy, który zalegalizował prostytucje i stworzył jej podstawy prawne i organizacyjne. Utworzył domy publiczne należące do państwa, a na prostytutki nałożył podatki. Prostytutki były nago wystawiane na widok publiczny i każdy po złożeniu opłaty mógł mieć z nimi stosunki. Dla przestrzegania moralności stworzono urząd gynekonomów, którzy opiekowali się kobietami przyzwoitymi i ochraniali je. Agronomi…
…  Prostytutka to kobieta, która zarobkowała swoim ciałem przez sprzedawanie go. Od tego przyjęła się oficjalna nazwa meretrix (merere - zarabiać).
Ø W Rzymie istniały luksusowe domy publiczne, lecz przede wszystkim rozpowszechniona była prostytucja uliczna. Pro­stytutki często wystawały przed piekarniami i młynami, aby zwerbować klienta udającego się po zakupy. Często też w bez­pośrednim sąsiedztwie młyna czy sklepów znajdował się dom publiczny. Niektóre niewolnice zostawały metresami cesarzy, np. cesarza Wespazjana. Prostytucja w Rzymie uprawiana była nie tylko w domach publicznych, lecz i w łaźniach. Rozpo­wszechniła się po wprowadzeniu wspólnych kąpieli dla męż­czyzn i kobiet (balnea mixta).
Ø  W Rzymie, podobnie jak w Atenach, istniały dzielnice, w których kwitła prostytucja. Najbardziej osławioną…
…. W tej regulacji prawnej jest także wzmianka o rzeżączce (bur- ning), szerzącej się wśród prostytutek Markietanki- wędrowały za wojskiem
Renesans: XV- XVI w. Wzrost roli kobiety
·         prostytucja sklepowa. Polegała ona na tym, że sprzeda­wanie w sklepach różnorodnych drobiazgów połączone było z uprawianiem prostytucji.
·         prostytutka świetlna lub prostytutka świecowa- po­nieważ prostytucja…
…, a więc w epoce wiktoriańs­kiej, na styl życia w Europie znaczący wpływ wywarł purytanizm oraz związana z nim pruderia. Pruderia towarzysząca purytanizmowi miała poważne konsekwencje dla kobiet. Za nie- przyzwoitość uważano obmacywanie czy opukiwanie ciała kobiety, nawet przez lekarza. W epoce wiktoriańskiej „przyz­woita kobieta" nie mogła w ogóle okazywać podniecenia sek­sualnego; co najwyżej w rołi męczennicy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz