Kultura symboliczna - strona 6

Podstawy socjologii - kultura masowa

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • dr hab. Andrzej Porębski
  • Socjologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3353

środków masowego przekazu. Relacje między ludźmi na masową skalę wyznacza pieniądz. Kultura symboliczna...

Człowiek jako istota społeczna

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Socjologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 4536

i układy ról pełnionych przez osoby pozostające ze sobą w interakcji. W skład kultury symbolicznej wchodzą...

Socjologia w poszukiwaniu sztuki

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Polityka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 623

w stosunku do tak wyodrębnionej sfery życia społecznego innej nazwy, nazywa ją kulturą symboliczną. Choć...