Podstawy socjologii - Badania socjologiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy socjologii - Badania socjologiczne - strona 1 Podstawy socjologii - Badania socjologiczne - strona 2 Podstawy socjologii - Badania socjologiczne - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy Socjologii    Według Urlicha Bega – Socjologia Ryzyka:    1)  Obecnie produkcji bogactw towarzyszy społeczna produkcja ryzyka  2)  Życie młodych staje się coraz bardziej ryzykowne  3) Następuje rozluźnienie więzi społecznych  4) Występuje coraz większa swoboda, ale jednocześnie jednostka musi coraz częściej samodzielnie  podejmować decyzje, w związku z tym:  - przygotować się na podjęcie odpowiedzialności  - każdy musi być przygotowany, że jego życiowy plan się nie uda, życie ułoży się inaczej    Socjologia jako przedmiot i nauka badań, oraz jej miejsce wśród nauk    Socjologia – nauka humanistyczne, samodzielna (z założenia przyjmuje, iż człowiek jest istotą społeczną i nie  może żyć bez społeczeństwa).   Powstała i zaczęła rozwijać się od początku XIX w.  Socialis (łac.) – społeczeństwo  Logos (gr.) – nauka  Po raz pierwszy terminu „Socjologia” użył (1837) August Kont (filozof)    Teoria – system twierdzeń uporządkowanych i sprawdzonych, bez sprzeczności.    Teodorre Abbel pisze, że twórcami teorii socjologii byli:  Max Weber  Emole Dorkhai  Georg Ziemmel  Charles Mortr Cooley    W drugiej połowie XIX w. Rozpoczęto badania empiryczne.  Socjologia ma charakter utylitarny.  Socjotechnika – inżynieria społeczna – nauka praktyczna, formułująca lub przygotowująca na podstawie  twierdzeń jak przez oddziaływanie społeczne osiągnąć zamierzone cele (sprawnie, efektywnie i tanio).    Teoria Socjologii – Jerzy Szacki – siłą socjologii jest nie abstrakcyjna doskonałość formalna budowanej przez  nią Teorii, lecz podejmowanie doniosłych teorii społecznych w sposób, choć trochę bardziej racjonalny niż  potrafi to zrobić myślenie potoczne.    Od XIX w. Rozwijają się badania empiryczne, które weryfikują poprzednie teorie socjologii.    Wyłaniały się szczegółowe subdyscypliny (dzisiaj jest ich ponad 30), takie jak: socjologia wsi; młodzieży;  sportu; ryzyka; ale także i np. życia roślin i życia zwierząt (w symbiozie z człowiekiem) – fito i zoosocjologia;  rodziny; prawa; patologii; stosunków społecznych.    Socjologia – interesuje się człowiekiem i jego aktywnością – nauka empiryczna, spokrewniona z psychologią,  filozofią i prawem, potrzebuje badań do weryfikacji teorii.    Teoria Socjologii – wyjaśnia nam procesy społeczne, oraz ukazuje istotę społeczną człowieka. Dowodzi, iż  człowiek jako istota społeczna, rozwija się tylko w stosunkach interpersonalnych.    Strona 1 z 9  Mariusz Borowiec IZ2 01 – Podstawy Socjologii – ostatnia aktualizacja 2004-05-31  Poprawki i uzupełnienia - Robert Pietranik IZ2 02  Ludzie poczynając od pierwszych dni życia tworzą różnorodne społeczności – od rodziny do narodu. Żyją w  społeczeństwie bardzo zróżnicowanym. Występuje wiele stereotypów – Polska / Niemcy. 

(…)

….
Zmiana nastąpiła dopiero po XX zjeździe KPZR (razem z wieloma innymi przemianami).
Podstawowe metody badań socjologicznych:
1)
2)
3)
4)
5)
eksperyment
obserwacja
wywiad socjologiczny
badanie ankietowe oraz metody doboru próby
technika badań socjologicznych
Na gruncie Socjologii podstawowymi metodami badawczymi są metody od 1 do 4. Metody badawcze służą
doświadczalnej i praktycznej analizie zjawisk…
… determinowana była majątkiem lub urodzeniem. Już Arystoteles w IV wieku p.n.e. widział
przyczyny stratyfikacji w niesprawiedliwym podziale bogactw.
Stratyfikacja – podział na grupy społeczne, co daje określoną pozycję społeczną – prowadzi do uzależnienia od
siebie (lub bycia uzależnionym) pewnych grup i ustalenia relacji między nimi.
Przejście z jednej klasy do drugiej określane jest jako awans społeczny…

Poprawki i uzupełnienia - Robert Pietranik IZ2 02
5. określenie technik, zasad weryfikacji i metod prowadzenia badań
6. sporządzenie harmonogramu
7. sporządzenie kosztorysu
----------------------------- dopisane 2004-04-26 ----------------------------Ad 4) Badanie ankietowe oraz metody doboru próby:
Badania ankietowe – stanowią najbardziej popularną metodę badań, umożliwiają badanie bardzo licznych…
…, wypełnianego przez badacza
podczas wywiadu ustnego, wypełnia respondent. Do zadań badacza należy:
opracowanie stosownej ankiety
wybór grupy oraz liczby respondentów
rozprowadzenie ankiet
opracowanie wyników
W badaniu ankietowym najważniejsza rola przypada ankiecie, dlatego od solidności jej przygotowania zależą
wyniki. Ankiety najczęściej mają charakter anonimowy (jest to ich cecha wyróżniająca…
…, możliwości badania dużych grup) ankiety mają także wady:
• w wywiadzie ustnym można oprócz pytań obserwować stan emocjonalny badanego
• w każdej zbiorowości jest niewielki odsetek ludzi nie rozumiejących pytań
Badania ankietowe stworzył George Gallup (Amerykanin). Specjalizował się on w sondażach preferencji
wyborczych: po analizie zachowań przedwyborczych mógł określić praktycznie w 100 % kto zostanie…
… i zbiorowości społeczne – mniejsze i większe grupy, klasy społeczne
• instytucje zajmujące się człowiekiem – np. rodzina, szkoła, kościół, wiezienie
• procesy społeczne – rozmaite przebiegające po sobie regularnie wzajemnie warunkujące się
przeobrażania w różnych tworach społecznych lub w życiu danego społeczeństwa
• zjawiska społeczne – wszelkie uzewnętrznione i masowe wytwory współżycia i wzajemnego…

Przynależność do klas i warstw nie jest sformalizowana, a głównym kryterium jest czynnik ekonomiczny.
Wszystkie inne podziały są pochodnymi podziału społecznego.
Wykład z 9 maja 2004
Klasa – pewna wielka zbiorowość społeczna odróżniająca się od innych interesem ekonomicznym.
POLSKA:
Przed wojną wyróżniano 3 klasy
Strona 5 z 9
Mariusz Borowiec IZ2 01 – Podstawy Socjologii – ostatnia aktualizacja 2004-05-31…
… szkolna, ..) – nieformalne (klika, przyjaciele, ..)
• pierwotne (rówieśnicy, …) – wtórne (wykonywana praca, ...)
Wyróżnić należy, również postawy alienacji i izolacji społecznej (szkolny lizus, donosiciel, czarna owca, …)
Wykład z 16 maja 2004
Kultura i zmiany w życiu kulturalnym społeczeństwa
1)
2)
3)
4)
5)
6)
kultura narodowa i jej rola w życiu człowieka
powstanie i rozwój kultury narodowej
typy kultur…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz