wykykład z kulturowego aspektu badań geograficznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykykład z kulturowego aspektu badań geograficznych - strona 1 wykykład z kulturowego aspektu badań geograficznych - strona 2 wykykład z kulturowego aspektu badań geograficznych - strona 3

Fragment notatki:


Elżbieta Orłowska Kulturowy aspekt badań geograficznych Celem niniejszego wykładu jest przedstawienie kulturowego aspektu badań geograficznych nad przestrzenią, regionem i krajobrazem. Kultura znalazła się w sferze zainteresowań geografów jako jeden z elementów wyjaśniających działalność człowieka, jego miejsce i rolę w świecie. Można ją poddać interpretacji geograficznej, ponieważ odzwierciedla ona (zarówno w sensie duchowym jak i materialnym) dzieje i dorobek istoty ludzkiej w czasie i przestrzeni, a czasoprzestrzeń jest podstawową kategorią geografii. Kulturowy punkt widzenia w geografii jest rozumiany jako poszukiwanie sensu w organizowaniu przestrzeni przez istotę ludzką. Wszystkie zjawi ska kultury badane przez geografów są wieloaspektowe - rozpatrywane w 4 aspektach: materialnym, behawioralnym, psychologicznym i aksjonormatywnym (Otok 1986). Humanizacja geografii jest koniecznością wobec faktu, że współczesna przestrzeń geograficzna jest przestrzenią wielokulturową, nieustannie przekształcaną przez zróżnicowane procesy globalizacyjne. Według Clavala (1992), geografowie interesują się: 1 . konstrukcją kulturową miejsca, terytorium, regionu, środowiska i społeczeństwa 2 . sposobami wyrażania odmienności kultur w przestrzeni 3 . fundamentalnymi przyczynami zróżnicowania kulturowego Ziemi 4 . zastosowaniem kulturowego podejścia w geografii politycznej, ekonomicznej czy planowaniu regionalnym. Badania geografów dotyczą też zagadnień: * perce pcji krajobrazu kulturowego, * tożsamości regionalnej * różnic w stylach zachowania społeczności wielokulturowego świata. Integracja kulturowych badań geograficznych z całością proponowanej teorii i metodyki wymaga czegoś więcej niż oddawania zdawkowego ukłonu „czynnikowi ludzkiemu” w odkrywaniu struktur przestrzennych jego wytworów. Wymaga ona uświadomienia sobie dialektycznego związku między tymi strukturami a ludzkim przedsięwzięciem tworzenia rzeczywistości, ujmowanym historycznie. O kształcie przestrzeni decydują zarówno warunki środowiska naturalnego, sposoby produkcji, systemy władzy, jak i „modele świata” danego społeczeństwa czy grupy kulturowej. Nowa geografia kultury bada relacje między krajobrazem a człowiekiem, do wysokiej rangi podnosi kategorię wyobrażeń ludzkich, znaczeń i wartości wytworów kulturowych, charakter więzi jednostki i grupy z miejscem. Z tego punktu widzenia mieści się ona w nurcie syntez geograficzno - historyczno - socjologicznych. Badań geograficznych dotyczących ziemskiej przestrzeni, istoty regionu czy krajobrazu, nie da się oderwać od pojęcia kultury. W kontekście niniejszych rozważań przyjęto

(…)

… i innych) jest krajobrazem stworzonym przez człowieka. Każdy ślad ludzkiego działania w krajobrazie obejmuje kulturę, przypomina historię i domaga się ekologicznej interpretacji (Sauer 1931). Godne polecenia są rozważania Bierońskiego (2002) o kontrowersjach wokół pojęcia krajobrazu antropogenicznego, przeprowadzone z punktu widzenia badacza reprezentującego geografię fizyczną. Podobnie jak Gibson (1978) potwierdza…
…, tożsamości (identyfikacji), egzystencjalnej, proksemicznej i metafizycznej (w niej sacrum i profanum).
Geografowie specjalizujący się w zagadnieniach społecznych coraz częściej odwołują się do aspektu psychologicznego, w którym analizują m.in. podstawowe pragnienia społeczne - właściwe każdemu człowiekowi bez względu na narodowość, status i wiek. Są to według klasyfikacji socjologicznych pragnienia…
… się koncepcja kultury, która odwołuje się do mechanizmu społecznego przekazu wzorów i wartości kulturowych - z kolei te wpływają na strukturalizację świata (powstawanie jego wyobrażeń).
Geografowie - humaniści operują dystrybutywnym rozumieniem kultury, ograniczając jej zakres do kultury symbolicznej i „kultury ducha”. Widoczny jest tu związek tej koncepcji z fenomenologiczną koncepcją kultury. Dzięki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz