Kształtowanie środowiska - strona 9

Problemy demograficzne - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
  • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 518

ekonomicznego w ochronie i kształtowaniu środowiska naturalnego. Badanie ekonomicznych konsekwencji przyjęcia...

Zachowanie ładu przestrzennego

  • Uniwersytet Wrocławski
  • prof. dr hab. Stanisław Ciok
  • Gospodarka przestrzenna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1540

i kształtowanie środowiska: - natężenie procesów industrializacji, urbanizacji - konieczność wyodrębnienia...

Samorząd regionalny - wykład

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Gospodarka regionalna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego...

Łąka podmokła - wykład

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Jan Cygan
  • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 959

do podstawowych składników otaczającego nas krajobrazu. Ich funkcję w kształtowaniu środowiska przyrodniczego...

Infrastruktura i jej znaczenie

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Marcin Wasiak
  • Zarządzanie inwestycjami
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1330

- elektroenergetyka, gazownictwo, ciepłownictwo; ochrona i kształtowanie środowiska - zbiorniki wodne, regulacja rzek...