Kształtowanie środowiska - strona 9

Problemy demograficzne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 518

ekonomicznego w ochronie i kształtowaniu środowiska naturalnego. Badanie ekonomicznych konsekwencji przyjęcia...

Zachowanie ładu przestrzennego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Stanisław Ciok
 • Gospodarka przestrzenna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1582

i kształtowanie środowiska: - natężenie procesów industrializacji, urbanizacji - konieczność wyodrębnienia...

Samorząd regionalny - wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego...

Łąka podmokła - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Cygan
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 959

do podstawowych składników otaczającego nas krajobrazu. Ich funkcję w kształtowaniu środowiska przyrodniczego...

Infrastruktura i jej znaczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Wasiak
 • Zarządzanie inwestycjami
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1372

- elektroenergetyka, gazownictwo, ciepłownictwo; ochrona i kształtowanie środowiska - zbiorniki wodne, regulacja rzek...