Przestrzenna interpolacja danych klimatologicznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przestrzenna interpolacja danych klimatologicznych - strona 1

Fragment notatki:


Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Przestrzenna interpolacja  danych klimatologicznych Praca wykonana w Zakładzie Kartografii Prowadzący: dr Mariusz Szymanowski Marta Stawikowska Plan prezentacji: 1. Cel pracy 2. Metody stosowane w analizie przestrzennej 3. Metody deterministyczne 4. Metody stochastyczne (geostatystyczne) 5. Metody kombinowane 6. Metody wykorzystujące dodatkowe zmienne 7. Przykłady metod 8. Zestawienie i porównanie metod interpolacji 9. Podsumowanie 10. Bibliografia Cel:  Celem pracy jest wskazanie możliwości  zastosowania technik przestrzennej interpolacji  danych w dziedzinie klimatologii i meteorologii  Przedstawienie podstaw teoretycznych metod  Omówienie zróżnicowania wyników interpolacji  dla wybranych metod i elementów  klimatologicznych Jaka jest główna koncepcja  stosowania technik  przestrzennej interpolacji? Odpowiedź: Szczegółowość przedstawionego zjawiska. Średnia roczna temperatura w Polsce w latach 1971-2000 (Atlas klimatu Polski, 2005). Średnia roczna temperatura w Polsce w latach 1961-1990 (Ustrnul, Czekierda, 2003). Źródło: Ustrnul Z., Czekierda D. ,Zróżnicowanie przestrzenne warunków termicznych powietrza Polski  z wykorzystaniem GIS, Warszawa 2003 Metody stosowane w analizie przestrzennej  Metody deterministyczne: wykorzystują ściśle określone formuły matematyczne do opisu  przestrzennej zmienności zjawiska  Metody stochastyczne: wykorzystują formuły statystyczne do opisu przestrzennej zmienności  zjawiska- koncepcja losowości  Metody kombinowane łączą zasady wykorzystywane w poprzednich metodach Metody deterministyczne:  Metoda oparte na danych z najbliższej stacji zwane również wielobokami Thiessena  Metoda odwrotnych odległości metoda bazuje na wadze, która przypisana jest posterunkom  pomiarowym  Przybliżone funkcje wielomianowe zwane również trendami powierzchniowymi Metody stochastyczne: Opierają się na pierwszym prawie Toblera: „Obiekty, które w przestrzeni i/lub czasie ze sobą sąsiadują  są zazwyczaj bardziej podobne od znajdujących się od  siebie dalej ”.  Kriging Przestrzenna autokorelacja zjawiska Rodzaje:  kriging zwykły (ang.  ordinary kriging )  kriging prosty (ang.  simple kriging )  kokriging (ang.  cokriging ) Metody kombinowane  Kriging z zewnętrznym przesunięciem Metoda uzupełniona o przesunięcia zmiennych  Kriging uniwersalny Założeniem tej metody jest istnienie trendu  Kriging resztowy  lub  kriging beztrendowy

(…)


Poligony Thiessen’a
Metoda odwrotnych odległości
Metoda regresji liniowej
[mm]
[mm]
[mm]
Metoda kokrigingu zwyczajnego
[mm]
Metoda krigingu z przesunięciem
Źródło: http://www.geovista.psu.edu/sites/geocomp99/Gc99/023/gc_023.htm
Miejska wyspa ciepła
[°C]
metoda ważonej odwrotnej odległości
metoda funkcji sklejanych
[°C]
metoda wielokrotnej regresji liniowej
22.05.2001
[°C]
[°C]
metoda krigingu zwyczajnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz