Definicja Geografii fizycznej świata, analiza wyrażeń słownych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja Geografii fizycznej świata, analiza wyrażeń słownych - strona 1

Fragment notatki:

KOSOLOGIA Definicja Geografii fizycznej świata, analiza wyrażeń słownych. Geografia fizyczna świata -bada powierzchnię ziemi i jej poszczególne struktury pod względem budowy, składu materialnego , rozwoju i rozczłonkowania z uwzględnieniem działalności człowieka. Analiza wyrażeń słownych oraz analiza wiarygodności definicji: Powierzchnia ziemi -przedmiot badań Struktura-j ednostka przestrzenna (góra, nizina, wyżyna) Budowa - układ poszczególnych sfer (NIE budowa geologiczna !) Skład materialny - cechy fizyczno-chemiczne poszczególnych sfer (np. właściwości fizyczno-chemiczne atmosfery; wód oceanicznych; rzek) Rozwój - etapy rozwoju i różnicowania powierzchni ziemi Rozczłonkowanie - różnicowanie powierzchni ziemi na poszczególne struktury (góry, niziny, wyżyny)
Definicja jest wiarygodna wtedy, jeżeli spełnia funkcję czasu, przestrzeni i człowieka. Problemy badawcze geografii fizycznej świata: 1) powstanie ziemi (hipotezy na powstanie ziemi)
2) budowa ziemi (wpływ na współczesne rozmieszczenie kontynentów i oceanów)
3) rozczłonkowanie powierzchni ziemi na kontynenty i oceany w historii ziemi
4) współczesne rozczłonkowanie powierzchni ziemi na kontynenty i oceany
5) podstawy podziału powierzchni ziemi na kontynenty i oceany
6) podstawy podziału kontynentów na jednostki przestrzenne (góry, wyżyny, niziny)
7) podstawy podziału oceanu światowego na jednostki przestrzenne (szelf, basen oceaniczny, grzbiet śródoceaniczny)
8) toponastyka -sprawy nazewnictwa geograficznego
9) zasoby przyrodnicze świata i ich ocena
10) ochrona środowiska przyrodniczego , zasobów przyrodniczych świata
11) ilościowe wskaźniki jakości środowiska przyrodniczego w skali globalnej
12) szczególne przejawy funkcjonowania powierzchni ziemi w skali globalnej(wulkanizm, trzęsienia ziemi, powodzie, sztormy, huragany)
13) monografie geograficzne świata na specjalne zapotrzebowanie (np. dla celów turystyki)
14) problemy badawcze na zamówienie 15 )rozwijanie badań o charakterze kompleksowym, interdyscyplinarnym . Przedmiot badań geografii fizycznej świata -to powierzchnia ziemi w skali globalnej z uwzględnieniem człowieka. Interpretacja powierzchni ziemi - atmosfera+hydrosfera+biosfera
Terminy określające przedmiot badań geografii fizycznej świata:
-powierzchnia ziemi
-geosfera
-geosystem
-geoekosystem
-epigeosfera(przestrzeń)
-powłoka krajobrazowa
-środowisko przyrodnicze
-środowisko geograficzne
-struktura (def. Leszczyckiego- jednostka przestrzenna)


(…)

… w badaniach funkcję oceny zasobów przyrodniczych świata (np. z punktu widzenia turystyki)
6)uwzględnia w badaniach funkcję problematyki i kształtowania środowiska przyrodniczego
7)uwzględnia w badaniach funkcję zasady prawa jedności przyrody(oznacza traktowanie przedmiotu badań jako pełną całość, jako system)
8)uwzględnia w badaniach funkcję zasady aktualizmu geologicznego(Leyel Charles - Teraźniejszość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz