Kształcenie na odległość

note /search

Edukacja dorosłych - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Socjologia i pedagogika pracy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 329

te mogą się rozwijać m.in. dzięki rozwojowi informatyki - „kształcenie na odległość”: - computer based training...

Wprowadzenie do polityk europejskich

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

przez administrację kształcenie na odległość itp. Powstaje pytanie: co dokładnie Unii wolno? Aby działać na rzecz...

Prawo gospodarcze UE - Test 1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2114

wymiany młodzieży i wymiana instruktorów społeczno-oświatowych, popieranie kształcenia na odległość...

Program Phare

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924

wielonarodowego programu Distance Education /Kształcenie na odległość/ sfinansowano wyposażenie placówek...