Książę krwi

Powstanie styczniowe - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1274

w parlamencie „rosyjskich książąt krwi” Zawieszono niektóre przepisy dotyczące prerogatyw króla, przekazane...

Ciała ustawodawcze, parlament, izba

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 560

: Izba Deputowanych Izba Parów - książęta krwi i osoby mianowane dożywotnio lub dziedzicznie przez króla...

Wykład - konstytucje Polski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 42
Wyświetleń: 469

i kasztelanów. Liczył łącznie 64 osoby. Ponadto do senatu mogli wchodzić książęta krwi, czyli członkowie...

Historia administracji - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Karol Lelek
 • Historia administracji
Pobrań: 1666
Wyświetleń: 3773

Historia administracji. Wykład I (zastępstwo - Przemysław Gawron) I (1) 2.10.2009 Tło reform do 1764 roku. 1501 (1572) Polska i Litwa  Rzeczpospolita szlachecka. Nastąpiło połączenie prawa zwyczajowego i prawa stanowionego. 1573 - Artykuły Henrykowskie. Określały one władzę królewską oraz upra...

Ustroje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1344

z książąt krwi, dygnitarzy i możnowładców: wybierali króla spośród członków rodziny królewskiej Nic Anglia...

Absolutyzm oświecony-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 658

dożywotnio) [edytuj] w składzie: 9 biskupów wojewodowie i kasztelani rosyjscy książęta krwi Kompetencje...

Protokół dyplomatyczny

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 581
Wyświetleń: 6174

powierzania tego obowiązku książętom krwi i parom, która to praktyka zanikała z czasem na rzecz szefów...