Krzywa uziarnienia mieszanki kruszyw

Technologia betonu - projekt

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Technologia betonu
Pobrań: 910
Wyświetleń: 1323

. Projekt mieszanki betonowej Rys.2. Zalecane graniczne krzywe uziarnienia mieszanek kruszywa drobnego...

Beton- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Jerzy Młynarczyk
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1848

--krzywa uziarnienia musi być w miarę ciągła 2.Projektujemy kruszywo grube 16mm --każda frakcja...

Technologia betonu - wykład 4

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Technologia betonu
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1127

powierzchni pod krzywą 1 jest jedną z wersji wskaźnika uziarnienia kruszywa) Uziarnienie (frakcje ziaren...

Sprawozdanie z badań betonu

 • Politechnika Częstochowska
 • dr inż. Bogdan Langier
 • Technologia betonu
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3556

się częściowo we wzorcowej krzywej uziarnienia. Wyniki badań nie sa jednak dokładne gdyż badania zostały...

Projekt mieszanki - omówienie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Technologia betonu
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1904

, porównanie z zalecanymi granicznymi krzywymi uziarnienia kruszywa do betonu. Frakcja Piasek x 1 (%) Żwir x...