Technologia betonu - projekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 938
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technologia betonu - projekt - strona 1 Technologia betonu - projekt - strona 2 Technologia betonu - projekt - strona 3

Fragment notatki:

PROJEKT MIESZANKI BETONOWEJ  1. DOBÓR SKŁADNIKÓW I PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH  1.1. CEMENT.  Do  projektu  betonu  zwykłego  zastosowano  cement  ....  odpowiadający  wymaganiom  normy  PN – EN 197-1: 2002.        Tablica 1. Główne kierunki i zakres stosowania cementów do betonu wg PN-EN 197.1:2002   Rodzaj cementu  Cechy  charakterystyczne  Zalecane kierunki zastosowania betonu  Cement portlandzki  CEM I 32,5N  Cement  portlandzki  CEM I 32,5R  Cement  portlandzki  CEM I 42,5N  •  Umiarkowane  ciepło  hydratacji  •  Umiarkowana  dynamika  narastania  wytrzymałości  wczesnej  •  Umiarkowana  dynamika  narastania  wytrzymałości  w  długich  okresach  dojrzewania  Beton zwykły wg PN-EN 206-1:2003 klas C12/15 do  C 30/37  •  Konstrukcje  i  elementy  monolityczne  lub  prefabrykowane  dojrzewające  w  warunkach  naturalnych i podwyższonej temperatury  •  Konstrukcje  i  elementy  sprężone  dojrzewające  w  warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury  •  Wyroby  prefabrykowane  drobnowymiarowe  dojrzewające w warunkach naturalnych  •  Betonowanie w warunkach obniżonej temperatury  •  Beton komórkowy  Cement portlandzki  CEM I 42,5R  Cement portlandzki  CEM I 52,5N  Cement portlandzki  CEM I 52,5R  •  Bardzo  wysokie  ciepło  hydratacji   •  Szybkie  narastanie  wytrzymałości wczesnej  •  Niewielka  dynamika  narastania  wytrzymałości  w  długich  okresach  dojrzewania  Beton zwykły wg PN-EN 206-1:2003 klas C20/25 do  C 40/50  •  konstrukcje i elementy dojrzewające w warunkach  naturalnych, podwyższonej i obniżonej temperatury  •  konstrukcje  i  elementy  sprężone  dojrzewające  w  warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury  •  drobnowymiarowe  wyroby  prefabrykowane  dojrzewające w warunkach naturalnych  •  beton  o  wymaganej  wysokiej  wytrzymałości  wczesnej  •  betonowanie w warunkach zimowych  Cement  portlandzki  krzemionkowy  CEM II/A-D 42,5 N  Cement  portlandzki  krzemionkowy  CEM II/A-D 52,5 N  •  umiarkowane  ciepło  hydratacji   •  dobra dynamika narastania  wytrzymałości wczesnej  •  bardzo  dobra  dynamika  narastania  wytrzymałości  w  długich  okresach  dojrzewania  •  podwyższona  odporność  na agresję chemiczną  Beton zwykły wg PN-EN 206-1:2003 klas C20/25 do  C 40/50  •  konstrukcje  i  elementy  prefabrykowane  dojrzewające  w  warunkach  naturalnych  i  podwyższonej temperatury  •  konstrukcje  i  elementy  sprężone  dojrzewające  w 

(…)


CEM II/B-V 32,5N
Cement portlandzki •
żużlowy
CEM II/B-S 32,5N

Cement portlandzki •
wapienny
CEM II/A-L 32,5R

Cement portlandzki
wapienny

CEM II/A-L 42,5N

Cement hutniczy
CEM III/A 32,5N
Cement hutniczy
CEM III/A 42,5N
Cement pucolanowy
CEM IV/32,5N
Cement pucolanowy
CEM IV/42,5N
Cement hutniczy

CEM III/B 32,5N
Cement pucolanowy •
CEM IV/B 32,5Nwytrzymałości wczesnej…

okresach
dojrzewania
wysoka odporność na
agresję chemiczną
bardzo
niskie
ciepło
hydratacji
bardzo powolne narastanie
wytrzymałości wczesnej
bardzo dobra dynamika
narastania wytrzymałości
w
długich
okresach
dojrzewania
bardzo wysoka odporność
na agresję chemiczną
jasna barwa (w przypadku
cementu hutniczego)
Zalecane kierunki zastosowania betonu

konstrukcje
i
elementy
monolityczne
i
prefabrykowane…
… dopuszczalne wartości wskaźnika W/C podano w tablicy 3.
3.7. OKREŚLENIE SKŁADU GRANULOMETRYCZNEGO KRUSZYWA
Przykładowe obliczenie składu granulometrycznego kruszywa w tablicy poniżej. Wykonać wykres
krzywej uziarnienia kruszywa i porównać ją z odpowiednimi krzywymi granicznymi.
Projekt mieszanki betonowej
Rys.2. Zalecane graniczne krzywe uziarnienia mieszanek kruszywa drobnego i grubego
do betonu: a) 0-16mm…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz