Krzywa dochodowości

ZIK - egzamin poprawkowy - dr Jurkowska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 1596
Wyświetleń: 7210

Bankowego, wartość netto banku, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, rezerwy celowe, krzywa dochodowości, metody...

Pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Maria Dziwok
 • Instrumenty finansowe o stałym dochodzie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1155

) wyznacz krzywą dochodowości jeśli po stworzeniu portfela przesunęła się o 1% w dół glasses normalne...

Finanse - wykład 3b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

jej ceny30 KRZYWA DOCHODOWOŚCI  Krzywa dochodowości przedstawia relację między poziomem stóp procentowych...

Finanse - wykład 7

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

pojęcia: rynek międzybankowy, rodzaje transakcji, terminy zapadalności transakcji, krzywa dochodowości...

Finanse - Test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Sobiech
 • Finanse
Pobrań: 931
Wyświetleń: 1568

zmienność kosztów Normalna krzywa dochodowości mówi, że: stopy długoterminowe są wyższe niż krótkoterminowe...

Ryzyko stopy procentowej - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Zbigniew Klimiuk
 • Ekonomika banku komercyjnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

%, która odzwierciedla oczekiwaną wysokość stopy %) rosnąca krzywa dochodowości→przewidywany wzrost długoter. stóp...