Finanse - Test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 931
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - Test - strona 1 Finanse - Test - strona 2 Finanse - Test - strona 3

Fragment notatki:

TEST
Przy braku rynków kapitałowych
konsumpcja przyszła jest wyższa niż dochód przyszły
konsumpcja bieżąca jest wyższa niż dochód bieżący
oszczędności pozwalają na zwiększenie konsumpcji niezależnie od poziomi inflacji
Międzynarodowy efekt Fischera
wzrost (spadek) oczekiwanej stopy inflacji krajowej spowoduje proporcjonalny wzrost (spadek) krajowych nominalnych stóp procentowych
Co to model CAPM
model równowagi rynków kapitałowych
model wyceny akcji zwykłych
model kosztu kapitału
Co to operacje zero-kuponowe
wartość nominalna wynosi zero, płatności kapitałowe w wyznaczonych terminach
brak odsetek, wartość nominalna wyższa niż cena rynkowa
brak odsetek, wartość nominalna niższa niż cena rynkowa
Wypukła krzywa użyteczności świadczy o inwestorze, że:
lubi ryzyko
unika ryzyka
neutralny
Model silnej efektywności rynku
Zakup opcji
Transfer ryzyka
unikanie
przyjmowanie
Zakup opcji to
ubezpieczenie
hedging
dywersyfikacja
Gdy rosną stopy procentowe
ceny obligacji rosną
spadają ceny obligacji o stałym i zmiennym oprocentowaniu
spadają ceny obligacji zero-kuponowych o stałym oprocentowaniu
Kiedy przedsiębiorstwo jest skłonne zwiększyć udział kapitału własnego
rośnie podatek od przedsiębiorstw
rosną koszty likwidacji
większa zmienność kosztów
Normalna krzywa dochodowości mówi, że:
stopy długoterminowe są wyższe niż krótkoterminowe
stopy długoterminowe są niższe niż krótkoterminowe
oczekuje się wzrostu stóp natychmiastowych
Obligacja ma stopę kuponową 15%, jej wartość nominalna to 100 a aktualna cena rynkowa 110. Jaka jest stopa zwrotu
pow 10%
pon 10%
10%
Spółka A i B działają w tej samej branży. A ma lepszy raiting. Która emituje obligacje po niższym koszcie k
A
B
Nie ma różnicy bo działają w tej samej branży
Czym charakteryzują się obligacje europejskie
realizacja w dniu zapadalności
w całym okresie do dnia zapadalności
2 terminy realizacji
co charakteryzuje przepływy redystrybucyjne (

(…)

… konsumpcji bieżącej/przyszłej)
jaki wskaźnik przedstawia stopę dochodu z obligacji zero-/o stałym kuponie (YTM)
papiery wartościowe o dłuższym terminie wykupu (mają wyższą premię za ryzyko terminu zapadalności wyższe YTM)
jaką teorię wyjaśnia krzywa dochodowości (teoria oczekiwań)
jeżeli oczekuje się wzrostu stóp krótkoterminowych, to .. (krzywa dochodowości będzie rosnąca)
miary zmienności to (wariancja…
… transferów automatycznych
                - czeki podróżne
5.      w przypadku zarobienia dzięki oszczędnościom określ wzór na konsumpcję (wzór na slajdach)
6.      wyznacz YTM dla obligacji 2 letniej
8.      papiery wartościowe o dłuższym terminie wykupu 
mają wyższą premię  wyższe YTM za ryzyko terminu zapadalności 9.      jaką teorię wyjaśnia krzywa dochodowości 
teoria oczekiwań
10.     jeżeli oczekuje…
… równy 1,5 można interpretować tak, że przy wzroście (spadku) danego indeksu o 1 procent cena tego papieru wartościowego wzrośnie (spadnie) o 1,5%
20.     położenie na krzywej SML
Otwarte:
1.Wpływ dywersyfikacji na ryzyko- przedstaw na wykresie i krótko opisz
2.Wyjaśnij zależność między ceną obligacji zero-kuponowych/o stałym kuponie, a rynkową stopą procentową (model funduszy pożyczkowych-chyba).
3. Definicja skarbu państwa i budżetu
 Budżet państwa jest to zestawienie wszystkich jego dochodów i wydatków na różne cele publiczne w ciągu roku budżetowego. Jest najwyższej rangi planem finansowym polityki państwa. Prezentuje on, jakie dobra i usługi państwo zamierza nabyć, jakich chce dokonać płatności transferowych i jak chce pokryć te wydatki. Gdy wydatki państwa przekroczą wielkość wpływów podatkowych…
….       Spółka A o ratingu AAA i spółka B o ratingu BBB działające w tej samej branży zamierzają wyemitować obligacje na sfinansowanie inwestycji. Która za spółek jest w stanie pozyskać kapitał po niższym koszcie ( przy niżej zaoferowanie stopie procentowej)
a.       Spółka A
b.      Spółka B
c.       Oferowane przez obie spółki stopy procentowe obligacji będą takie same gdyż działają w tej samej branży  rating
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz