Instrumenty finansowe o stałym dochodzie- wykład 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty finansowe o stałym dochodzie- wykład 6 - strona 1 Instrumenty finansowe o stałym dochodzie- wykład 6 - strona 2 Instrumenty finansowe o stałym dochodzie- wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:

Instrumenty finansowe o stałym dochodzie dr Ewa Dziwok Wykład 6
Obligacje stopy zwrotu
YTM - yield to maturity
Yield to maturity (YTM); (redemption yield, gross redemption yield) - stopa dochodowości w terminie do wykupu oparta na wewnętrznej stopie zwrotu (IRR)
YTM - obligacja zero kuponowa
gdzie :
P - cena obligacji
N - nominał
i - wymagana stopa zwrotu
n - czas do wykupu w latach
Przykład 1
Obliczyć rentowność obligacji zerokuponowej o terminie wykupu 12.06.2007, jeśli została ona nabyta w dniu 3.01.2006 po cenie 93,2228 (za każde 100 nominału), jeśli naliczanie odsetek obowiązuje wg zasady ACT/ACT
YTM - obligacja kuponowa
gdzie :
P - cena obligacji
CFt - płatności w czasie t
YTM - wymagana stopa zwrotu
n - liczba płatności kuponu
YTM - obligacja kuponowa
UWAGA
W przypadku obligacji kuponowej (więcej niż dwa przepływy) założenie tej samej stopy jest z punktu widzenia finansów jest błędne.
YTM przy użyciu arkusza Excel
Excel posiada funkcję pozwalającą na wyliczenie rentowności do wykupu: YIELD.
=YIELD(Rozliczenie; Data spłaty; Stopa; Kwota; Wykup; Częstotliwość; Podstawa)
_ Rozliczenie (Valu datę);
_ Data spłaty (maturity) - przy użyciu formatu daty mm/d/yyyy
_ Stopa (coupon rate) - w formie dziesiętnej
_ Kwota (price) - cena
_ Wykup (nominal) - "100" oznacza wymóg podania ceny za 100
_ Częstość: częstotliwość płatności kuponu „1” - oznacza kupony roczne.
_ Podstawa:
0/pominięta - 30/360
1 - ACT/ACT
2 - ACT/360
3 - ACT/365
4 - 30E/360
Porównanie stop obligacji
Zastosowanie zależności pomiędzy stopą nominalną z kapitalizacją w podokresach a stopą efektywną pozwala na adekwatne porównanie obligacji z różną częstotliwością kuponową
YTC - stopa do wcześniejszego wykupu
gdzie :
CFt - płatności w czasie t
YTC - wymagana stopa zwrotu
c - moment wykorzystania opcji
Pc - cena wykonania opcji
Stopa bieżąca (current yield)
Stopa bieżąca - (current yield, flat yield; interest yield; running yield) -stopa wyrażająca procentowy zwrot w postaci rocznego kuponu z ceny czystej. Ignoruje ona wszelkie efekty wynikające z wartością pieniądza w czasie.
gdzie :
P - cena obligacji (czysta)


(…)

…. Stopa dochodowości rynku pieniężnego (dla obligacji)
3. Moosmuller field
Stopa w trakcie ostatniego kuponu
Stopa krotkoterminowa (short-term rate) - stopa odzwierciedlająca dochód w ostatnim okresie odsetkowym wyrażona wg zasad rynku pieniężnego (wg procentu prostego)
gdzie :
P - cena obligacji (brudna)
CFn - ostatni przepływ
iST - stopa krotkotermonowa
t - czas do wykupu w dniach
baza - liczba dni…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz