Przykładowe pytania testowe - finanse

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykładowe pytania testowe - finanse - strona 1 Przykładowe pytania testowe - finanse - strona 2

Fragment notatki:

Finanse - pytania testowe - stacjonarne
WIELOKROTNEGO WYBORU
Jeżeli dzisiejsza rentowność bonów skarbowych wynosi ok. 4,5% a obligacji skarbowych o 2-letnim terminie wykupu 5,5% to:
Rynek jest w nierównowadze, a zmiany popytu i podaży na rynku doprowadzą do wyrówniania tych stóp
Mamy do czynienia z normalnym kształtem krzywej dochodowości
Wg teorii oczekiwań rentowność bonów w przyszłym roku wzrośnie do poziomu 5%
Wg teorii oczekiwań rentowność bonów w przyszłym roku wzrośnie powyżej 5%
wzrost stóp procentowych na rynku spowoduje: spadek cen obligacji zerokuponowych
spadek cen obligacji o stałym i zmiennym kuponie
wzrost cen obligacji zerokuponowych
wzrost cen obligacji o stałym kuponie, bez zmian przy zmiennym kuponie
w jaki sposób poszczególne czynniki wpływają na poziom stóp procentowych: premia płynności - im wyższa płynność instrumentów dłużnych, tym wyższy poziom stóp procentowych
premia za ryzyko terminu zapadalności - im dłuższy czas do wykupu instrumentów dłużnych, tym wyższy poziom stóp procentowych
premia płynności - im wyższa płynność tym niższy poziom stóp
premia za ryzyko terminu zapadalności - im dłuższy czas do wykupu, tym niższy poziom stóp proc.
Jakie są relacje pomiędzy poziomem konsumpcji bieżącej (c1) i przyszłej (c2) oraz poziomem dochodu bieżącego (m1) i przyszłego (m2) w przypadku, gdy dochody te są równe (m1=m2) i występuje inflacja (inf)?
C2-c1 0, jeżeli udzielamy pożyczek w okresie t1, a stopa ich oprocentowania (r) inf
C2-c1=0, jeżeli nie ma inflacji niezależnie od skali udzielanych i zaciąganych pożyczek
Finanse - pytania testowe - stacjonarne
JEDNOKROTNEGO
Które z poniższych zdarzeń może zniechęcić firmę do zwiększenia kapitału obcego w strukturze kapitału:
Spadek zmienności zysków firmy
Zmiany w prawie upadłościowym podwyższając koszty postępowania upadł.
Wzrost stopy podatku dochodowego i przedsiębiorstw
Wg modelu równowagi na rynku kapitałowym walor znajdujący się poniżej krzywej SML jest:
Niedowartościowany
Przewartościowany
Nie da się jednoznacznie stwierdzić
Inwestor kupił obligacje na rynku pierwotnym po 100zł i sprzedał je po roku na rynku wtórnym. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 5% w skali roku. Na skutek zmian stóp procentowych cena obligacji wzrosła o 5zł. Ile wyniosłą stopa zwrotu z inwestycji w te obligacje:


(…)

… jej nabycia do daty wygaśnięcia włącznie
Dokonuje wyceny akcji i obligacji tej samej firmy. Jakie stopy dyskontowe przyjmą:
Wyższą dla wyceny akcji
Taką samą dla akcji i obligacji
Wyższą dla wyceny obligacji
Współczynnik β w modelu CAPM jest miarą:
Ryzyka specyficznego
Ryzyka systematycznego
Ryzyka ogólnego
OTWARTE
1. Emisja i kreacja pieniądza

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz