Kryzys finansowy - strona 11

Finanse międzynarodowe- wykład 13

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 707

przestępstwom i nadużyciom finansowym FAZA SZÓSTA: OD KRYZYSU FINANSOWEGO DO KRYZYSU FINANSÓW PUBLICZNYCH...

Finanse międzynarodowe- wykład 14

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 707

finansowego Instytucje, polityka i procedury związane z zapobieganiem i rozwiązywaniem kryzysów finansowych...

Finanse i bankowość- ćwiczenia 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Witold Stanisław Gradoń
 • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1183

zahamowaniu w 2008 roku w konsekwencji globalnego kryzysu finansowego. Napływ inwestycji został przerwany...

Finanse - System finansowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 5201

finansowego gospodarki jest kryzys finansowy, który może przełożyć sie na kryzys całego systemu gospodarczego...

Polityka finansowa - omówienie

 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 819

pieniężnej (tj. kryzysy finansowe, zwiększenie deficytu budżetowego, zmiany w napływie bądź odpływie kapitału...

Ćwiczenia - artykuł o konsolidacji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

czynników konsolidacji nale˝y wymieniç przede wszystkim kryzysy finansowe z lat 90., du˝à aktywnoÊç...

Wyklad Globalizacja 1 II 2012

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

wszystko kupić”. (Jaki jest sens tej przypowiastki?) Dzisiaj, w dobie kryzysu finansowego, Barber krytykuje...