Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - strona 22

Medioznawstwo I semestr

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Rafał Maciąg
 • Medioznawstwo
Pobrań: 833
Wyświetleń: 2562

organ kontrolno-regulacyjny: Krajowa Radę Radiofonii i Telewizji. KR została powołana w 1992r. ustawą...

Zagadanienia - Polski System Medialny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Wiesław Sonczyk
 • Polski System Medialny
Pobrań: 1806
Wyświetleń: 1995

Zagadnienie 1. Definicje i zakres pojęć prasa, system prasowy i rynek medialny. PRASA Sprawa terminologii, czyli tzw. siatki pojęciowej w przypadku wiedzy o mediach jest bardzo zaniedbana, choć w dobie tak szybkiego ich rozwoju powinna byc nieustannie aktualizowana. Siatkę pojęciową tworzą dwie kat...

Prawo administracyjne i gospodarcze

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • dr Krystyna Pawłowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1897

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ma prawo zlecać Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenie kontroli...

Ustawa o radiofonii i telewizji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 70
Wyświetleń: 609

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Art. 5. Tworzy się Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, zwaną dalej...

Zasady prawne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Wierczyński
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959

administracyjnych, - Najwy szej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, - Krajowego Biura Wyborczego...