Kozioł - strona 7

Rasa, etniczność i migracja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2226

kozła ofiarnego- skierowana przeciwko grupom wyróżniającym się i bezbronnym bo stanowią łatwy cel. Role...

Grzech i nawrócenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Leonard Żochowski
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

sobie, że człowiek jest istotą grzeszną. W ST wspólnota łączy się w kole, w środku stawia kozła, wyznają grzechy...

Konspekt Lekcji-koszykówki

 • Politechnika Śląska
 • dr Zenon Cybula
 • Koszykówka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1953

po drugiej stronie, ten mu ją oddaje, itd... Ustawienie jw. ale środkowy może podawać kozłem oraz jednorącz...

Derekrutacja - opis procesu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Sapeta
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 595
Wyświetleń: 4165

w przywództwie - stosowanie zasady kozła ofiarnego   Outplacement - zaplanowane, kompleksowe działania...

Przemoc rytualna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Mirosław Karwat
 • Przemoc w Polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1610

schematu “kozła ofiarnego” (zastępczego karania, choćby sprawców rzekomych, choćby win urojonych...

Woda i jej znaczenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1239

odcinaka żaglowego rzeki ( Manaus - położone nad rzeką Rio Negro, przy ujściu Amazonki; Koźle - połączone...

Role domowników z problemem alkoholowym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Tadeusz Bogdan Nasierowski
 • Patologie społeczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679

” lub potowarzyszy jej; duże prawdopodobieństwo uzależnienia w przyszłości - kozioł ofiarny, wyrzutek- dziecko...