Grzech i nawrócenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grzech i nawrócenie - strona 1 Grzech i nawrócenie - strona 2 Grzech i nawrócenie - strona 3

Fragment notatki:


TEZA GRZECH I NAWRÓCENIE Skoro człowiek jest wolny , to może w życiu kroczyć drogą niezgodną z wolą Bożą. Analiza współczesna: Dla wielu współczesnych ludzi grzech jest jedynie szkodliwym, chorobliwym kompleksem winy, który trzeba w sobie zniszczyć
Dzisiaj woła się o moralność bez grzechu Jeśli nawet we współczesnym świecie mówi się o grzechy, to nie myśli się o wykroczeniu przeciwko Bogu, a tylko uchybieniu przeciwko bliźnim lub jakieś społeczności
Przykłady: Kiedy jawnogrzesznica przychodzi do Pana Jezusa, to Jezus nie mówi do niej: powinnaś zaakceptować siebie, bo są trudne czasy itd. Nie jesteś gorsza od innych, bo są jeszcze gorsze. Jezus mówi: „Idź i nie grzesz więcej” Jezus nie akceptuje jej postawy, czynów , miała dużo czasu, żeby się zastanowić nad swoim życiem, wszyscy trzymali kamienie, miała przyśpieszoną pokutę i refleksję.
Czasami psychologowie wskazują na liczne przykłady ludzi, którzy uwikłani w jakieś wielkie zło, do końca życia nie mogą się z tego zła uwolnić. Często autentyczna spowiedź jest jedynym sposobem uwolnienia się.
Poczynając od pierwszych kart Pisma Świętego spotykamy się z rzeczywistością grzechu, tzn. chodzi o uświadomienie sobie, że człowiek jest istotą grzeszną. W ST wspólnota łączy się w kole, w środku stawia kozła, wyznają grzechy, wierząc, że wejdą one w kozła, potem go gonią na pustynie, zabijają i wierzą, że w ten sposób zostaną oczyszczeni.
Niezależnie od różnych opinii w świecie, widzimy poczucie grzechu w człowieku. Podobne przeświadczenie mamy w Księdze Rodzaju - grzech Adama i Ewy oraz Kaina.
Grzech nie tyle dotyczy naruszenia prawa, co naruszenie Przymierza. W Biblii dość często grzech jest pojmowany jako kara, szczególnie w ST. Jeśli ludzie niewłaściwie zachowują się wobec Boga, popadają w różnego rodzaju niewole (niewola asyryjska, babilońska).
Grzech niesprawiedliwość społecznej - jego przejawem jest rozwarstwienie, tzn. podział biedni - bogaci
Grzech może też być rozumiany jako niewdzięczność czy wzgarda Cudzołóstwo, bałwochwalstwo jest częstym grzechem w ST
Ewangelie uzupełniają i pogłębiają naukę o grzechu. Sama postać Jezusa Chrystusa rzuca nowe światło na grzech. Według Jezusa grzech należy porzucić ze względu na królestwo Boże. Dopełnieniem rozumienia grzechu w NT jest postawa Jezusa, który czyni cuda jednocześnie uwalniając człowieka od grzechu
Kiedy Jezus odpuszcza grzechy żąda wiary, wymaga postawy wiary od człowieka. Jezus mówi, że grzech jest

(…)

… sodomski
Uciskanie ubogich, wdów i sierot
Odmówienie zapłaty robotnikom
GRZECHY PRZECIWKO DUCHOWI ŚWITĘTEMU:
Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego
Rozpaczać lub wątpić o łasce i miłosierdziu Bożym
Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej
Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej
Mieć zatwardziałe serca na zbawienne upomnienia
Odkładać aż do śmierci pokutę i nawrócenie.
Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu są z założenia niedopuszczalne, nie znaczy to, że jakoby nie mogły by być przebaczone przez Boga, bo Bóg jest nieskończenie miłosierny.
Są one niedopuszczalne, ponieważ popełniający te grzechy są ślepi duchowo, całkowicie niedysponowani do pokuty.
Sobór Trydencki wprowadza podział na grzechy śmiertelne i powszednie (lekkie).
W starej historii Kościoła były 3 grzechy ciężkie:
Zabójstwo
Zaparcie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz