Koszty pośrednie - strona 8

Zagadnienia na egzamin-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Żuk
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2065

i pośrednie. Rozliczeni kosztów pośrednich na poszczególne wyroby dokonuje się za pomocą różnych kluczy...

Ekonomika budownictwa - kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • dr Albin Kiedrowski
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1960

z kosztami pośrednimi i zyskiem kalkulacyjnym obliczona wg. formuły Cj=Rj+Mj+Kzj+Sj+Kpj+Zj Rj - wartość...

Kalkulacja kosztów metodą ABC - zadanie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Władysław Szczepankiewicz
 • Logistyka
Pobrań: 952
Wyświetleń: 3129

z narzutami (w zł.) 1.800 21.600 23.400 42.900 Koszty pośrednie wydziałowe (w zł.) ? ? 39.000 Roboczogodziny...

Koszty w controllingu operacyjnym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Nesterak
 • Controlling
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2513

się kosztów ogólnych zarządu. W ABC grupuje się koszty pośrednie w przekroju działań, a następnie rozlicza...

Rachunkowość zarządcza- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Andrzej Krystian Piosik
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2002

przy transformacji kosztów pośrednich SRK ze względu na stopień zróżnicowania produktów • Kalkulacja podziałowa...

Systemy rachunku kosztów

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1246

i zmian w wielkości kosztów stałych na koszty pośrednie przedsiębiorstwa. Podstawową różnicą...

Planowanie-wykłady cz. 5

 • prof. dr hab. Henryk Runowski
 • Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1365

całkowite (całościowe) Koszty majątkowe Koszty pośrednie -koszty ogólnogospodarcze -koszty ogólnoprodukcyjne...

Istota kalkulacji kosztów - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Piotr Stanisław Łyżwa
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1792

bezpośrednich obiektu części kosztów pośrednich na podstawie z góry ustalonej stawki narzutu kosztów pośrednich...