Rachunkowość zarządcza- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 2793
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość zarządcza- wykład 1 - strona 1 Rachunkowość zarządcza- wykład 1 - strona 2 Rachunkowość zarządcza- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Rachunkowość zarządcza
prof. UE dr hab. Andrzej Piosik
Wykład nr 1 Rachunkowość zarządcza
prof. UE dr hab. Andrzej Piosik
Wykład nr 1 Konsultacje w środy: 18.10 - 19.00
Egzamin - średnia z zaliczenia (zadania) i egzaminu (test jednokrotnego wyboru)
Treść przedmiotu:
1. Definicja i funkcje rachunkowości zarządczej
2. Systemy rachunku kosztów i kryteria ich klasyfikacji
3. Rachunek kosztów zmiennych i rachunek absorpcyjny
4. Standaryzacja kosztów
5. Różne koszty dla różnych celów
6. Budżetowanie
7. Podstawowa i rozszerzona analiza C-V-P
8. Rachunkowość odpowiedzialności
9. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka
Literatura obowiązkowa:
1. Piosik A. (2006): Zasady rachunkowości zarządczej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Seria RRR
2. „Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne”, praca pod red. I. Sobańskiej, wyd. C.H. Beck,
Warszawa 2009
3. „Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne”, praca pod red. I. Sobańskiej, wyd.
C.H. Beck, Warszawa 2010
Literatura zalecana:
1. Dobija M. (2007): Rachunkowość zarządcza i controlling. Wydawnictwo Naukowe PWN
2. Drury C. (2004): Management and Cost Accounting. Sixth edition, Value Media Edition. Thomson
3. Sojak S. (2003): Rachunkowość zarządcza. TNOiK
4. Nowak E. (2009): Zaawansowana rachunkowość zarządcza. PWN, wydanie II zmienione
Rachunkowość zarządcza - podsystem rachunkowości dostarczający informacji dla realizowania funkcji
zarządzania (planowania, organizowania, zatrudniania, kierowania i kontroli), Zadora K. 1995.
Struktura rachunkowości zarządczej:
• Analizy na poziomie zarządzania operacyjnego
• Analizy na poziomie zarządzania strategicznego
• Struktury i systemy rachunku kosztów
System rachunku kosztów - badanie i transformowanie, według przyjętego modelu informacji o przychodach i
kosztach działań przyszłych, bieżących i zamierzonych w celu wspomagania zarządzania organizacją, Jaruga A.
1999.
Kryteria klasyfikacji systemów RK:
• Stopień zróżnicowania produktów
• Zakres kosztów produktu
• Forma i stopień normowania kosztów produktów
• Dominujące struktura stosowana przy transformacji kosztów pośrednich
SRK ze względu na stopień zróżnicowania produktów


(…)

…. Zastosowanie: rachunek był podstawą rozwoju analiz na poziomie zarządzania operacyjnego.
Rachunek kosztów pełnych - kosztami produktu są koszty zmienne i stałe wytwarzania. Najczęściej ma postać rachunku systematycznego. Zastosowany na pierwszym planie w sprawozdawczości finansowej.
Specyficzna odmiana w rachunku kosztów działań
• Rachunek kosztów super-pełnych - Na produkty rozlicza się wszystkie koszty…
… orientacji funkcjonalnej w zarządzaniu. Obligatoryjne w sprawozdawczości finansowej.
Rachunek kosztów działań - Osią systemu są procesy realizowane w przedsiębiorstwie: rozumienie rynku, wypracowanie wizji i strategii, projektowanie wyrobów i usług, marketing, sprzedawanie wyrobów i usług, produkowanie i dystrybucja, fakturowanie i obsługa posprzedażowa. Podstawowym obiektem tego rachunku są działania (podzbiory procesów). Ustala się koszty działań i rozlicza się je na produkty. Dominuje w odmianie rachunku kosztów pełnych, ale może wystąpić w postaci kosztów zmiennych. Zastosowanie w zarządzaniu operacyjnym (budżetowanie i kontrola) oraz strategicznym (ocena rentowości produktu klientów, dostawców, analiza efektywności procesów gospodarczych).
Przykład - Rachunek kosztów zmiennych i pełnych…
… i stopień normowania kosztów produktów
• Dominujące struktura stosowana przy transformacji kosztów pośrednich
SRK ze względu na stopień zróżnicowania produktów
Kalkulacja podziałowa - kosztowanie produktów jednorodnych (homogenicznych), które przepływają przez proces produkcyjny lub ciąg procesów. Dokumentacja uwzględniająca przepływ jednostek fizycznych i ekwiwalentnych produkcji. Możliwość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz