Konwencja wiedeńska ratyfikacja - strona 17

Europejski system ochrony praw człowieka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1834

roku w sprawie ratyfikacji przez RP Europejskiej konwencji o obywatelstwie. Organami stojącymi na straży praw...

Wykład - rząd emigracyjny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

czy przyjmowania tgraktatów - jak forum, jak Komitet Rady Europy - zaleca ratyfikacje konwencji. Odrębne konwencje...

Umowy międzynarodowe - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1267

międzynarodowych: traktat, kompromis, układ, konwencja, pakt, porozumienie, protokół, konkordat, karta. Umowa...

UNIDROIT - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo handlowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1575

państw do ratyfikacji konwencji, z tego względu, że akt ten otwarty jest na całą gamę możliwych form...

Źródła prawa - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Masło
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

(po kolejnych 10 latach) # Ta konwencja nie wyczerpuje całego PM 23.03.1986 - podczas konf wiedeńskiej przyjęto...