Konwencja wiedeńska prawo właściwe

żródła prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Glincz
 • Prawo Międzynarodowe Prywatne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1141

roku; Konwencja haska dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy zarządzeń testamentowych z 5 października 1961...

Spis konwencji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Anna Trocka
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1183

o statucie uchodźców z 1951 r. Prawo dyplomatyczne i konsularne Konwencja wiedeńska o stosunkach...

Wykład - Zasada pacta sunt servanda

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 644

Zasada pacta sunt servanda Konwencja wiedeńska ujmuje tą zasadę w art. 26. W tytule umieszcza...

Ludzkość i humanizm - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

Prawa M-wego Prywatnego), stosunki morskie (przyjmuje się konwencje, które mają unifikować prawo...