Konwencja wiedeńska dyplomatyczna - strona 8

Pojęcie OM - ujęcie statyczne - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Marek Jeżewski
  • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

: konwencja wiedeńska- 1969; konwencja wiedeńska o stałych przedstawicielstwach państw-1975 Ujęcie statyczne...

Wykład - Zasada pacta sunt servanda

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 644

Zasada pacta sunt servanda Konwencja wiedeńska ujmuje tą zasadę w art. 26. W tytule umieszcza...

Konwencja wiedeńska o misjach specjalnych - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1036

i immunitetów dyplomatycznych przyjęła Konwencję wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych, która została otwarta...

Prawo konsularne-egzamin

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1799

, kiedy to podpisano Konwencję Wiedeńską dot. konsulów honorowych (charakter fakultatywny). Pojęcie i źródła prawa...