Konwencja wiedeńska 1980 - strona 9

Wykład - Zakres czasowy stosowania traktatu

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770

Zakres czasowy stosowania traktatu Konwencja wiedeńska ujmuje część zakresu czasowego stosowania...

Prawo dyplomatyczne-opracowanie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1148

Wiedeńska 18.04.1961 Konwencja Hawańska 20.02.1928 (ale ma jedynie charakter regionalny) Konwencja o misjach...

Pacta sunt servanda - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Krzysztof Masło
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805

Konwencji Wiedeńskiej. Zasada pacta sunt servanda kształtowała się stopniowo. Była obecna...

Ochrona środowiska w Geografii

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 3584

Wiedeńska o Ochronie Warstwy Ozonowej, sporządzona w Wiedniu dnia 22marca 1985 r. -Konwencja o ocenach...