Konwencja wiedeńska 1980 - strona 6

Wykład - Nieważność

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

; Konwencja wiedeńska zawiera sposoby postępowania, jakie należy stosować w związku z nieważnością umowy...

Wykład - Prawo międzynarodowe Publiczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 532

większości, najczęściej kwalifikowanej. W przypadku traktatów, z konwencji wiedeńskiej, nie ma szczególnego...

Wykład - Rzeki międzynarodowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1092

Kongresu Wiedeńskiego w 1815 r. kiedy zostały umiędzynarodowione rzeki zachodnioeuropejskie: Men, Ren...

Wykład - Status prawny Antarktyki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1652

uprawnienia nie posiadają. Zawarto także inne porozumienia dotyczące Antarktyki: w 1980 r. konwencję z Canbery...

Koło Wiedenskie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1330

KOŁO WIEDEŃSKIE W 1922 roku na Uniwersytecie Wiedeńskim katedrę filozofii nauk indukcyjnych objął...

Wykłady z ochrony przyrody

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Leszek Jerzak
 • Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2996

. Konwencja Wiedeńska - w sprawie ochrony warstwy ozonowej (1985 r.) - Polska ratyfikowała tę konwencję w 1990...

Członkostwo UE-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

może się powoływać na art. 60 Konwencji Wiedeńskiej o prawie traktatów. Traktat Amsterdamski wprowadził...

Przywileje i immunitety konsularne.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1211

. Zakres terytorialny - konwencja wiedeńska nie ogranicza przywilejów i immunitetu konsularnego do okręgu...