Konwencja wiedeńska 1980 - strona 7

Wykład - Nieważność bezwzględna traktatu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 868

) - art.53 Konwencji wiedeńskiej. 3. sprzeczność traktatu z normą zaliczaną do ius cogens - bezwzględnie...

Wykład - Przywileje i immunitety konsularne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 462

: czy tylko w okręgu konsularnym czy na całym terytorium. Konwencja wiedeńska nie ogranicza terytorium do okręgu...

Wykład - Ratyfikacja traktatu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 476

się depozytariuszowi traktatu. Konwencja wiedeńska nie zawiera postanowień dotyczących rejestracji traktatów. ...

Protokół dyplomatyczny - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. Janusz Świerkocki
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1372

. prawie międzynarodowym  prawo dyplomatyczne  Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r.  Konwencja...

Wykład - Personel dyplomatyczny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

wiele osób. Zgodnie z nomenklaturą Konwencji wiedeńskiej członków misji dzieli się na: szefa misji...

Prawo zwyczajowe - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 539

takich umów jak: * Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 1961 * Konwencja wiedeńska...

Ludzkość i humanizm - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

jest sukcesja/następowanie po sobie, np. w przypadku cesji terytorialnej: Konwencja Wiedeńska o następowaniu...