Kontratyp - strona 3

Zgoda pokrzywdzonego

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Jerzy Filar
  • Prawo karne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2303

różne funkcje. Jest ona jednym z istotnych elementów kontratypów : zabiegu leczniczego, aborcji...

Przedmiot przestępstwa

  • Uniwersytet Łódzki
  • Podstawy prawa karnego
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3815

wyłączająca bezprawność czynu w prawie karnym nazywa się kontratypem. W. Wolter: „Czyn, aby był przestępstwem...

Prawo karne - błąd co do okoliczności

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Ryszard Mochocki
  • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

WYŁĄCZAJĄCEJ ( KONTRATYPU ) Art. 29- jeśli sprawca dopuszcza się czynu zabronionego w błędnym przekonaniu...