Problem stanu wyższej konieczności - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problem stanu wyższej konieczności - omówienie  - strona 1 Problem stanu wyższej konieczności - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Problem stanu wyższej konieczności w prawie karnym skarbowym Jego usunięcie z prawa karnego skarbowego nie jest zbyt fortunne. Jest to bardzo ogólny, wręcz „modelowy", kontratyp mogący dzięki temu znaleźć zastoso anie w każdej dziedzinie prawa karnego. Wielu przedstawicieli doktryny karnoskarbo­wej zauważa, że zupełnie realne, a nie tylko czy sto teoretyczne mogą być wypadki konfliktu interesu finansowego państwa z pewnymi fundamen­talnymi wartościami, jak np. wolność, a nawet życie. Chodzić może prze­de wszystkim o wypadki tzw. przymusu kompulsywnego (względnego, czyli niewytaczającego całkowicie możliwości przejawienia woli, tak jak w przypadkach vis aboluta). gdy sprawca decyduje się na popełnienie czy­nu zabronionego prawem karnym skarbowym pod wpływem silnej presji psychicznej, np. groźby karalnej pozbawienia życia czy wyrządzenia innej poważnej dolegliwości jemu lub jego bliskim.
Doktryna karnistyczna upatruje w klauzuli znikomości społecznej szkodliwości (art. 1 § 2 KK i analogicznie 1 § 2 KKS) podstawy do tworze­nia kontratypów pozaustawowych.
Jest to jednak problematyczne z kilku powodów:
Po pierwsze, usunięcie z prawa karnego skarbowego instytucji stanu wyższej konieczności, która poprzednio do 1998 r. była w tej gałęzi jest przecież jakąś decyzją ustawodawcy z założenia racjonalnego. Próba zna­lezienia dla sytuacji odpowiadających pojęciu wyższej konieczności „za­stępczej" podstawy w pozaustawowym stanie wyższej konieczności spra­wia wrażenie ignorowania decyzji ustawodawcy i obchodzenia prawa. Po drugie, klauzula znikomości społecznej szkodliwości jest znacznie bardziej ogólna od regulacji ustawowej stanu wyższej konieczności. Jeże­li przyczyny znikomego stosowania przez praktykę ustawowej instytucji stanu wyższej konieczności upatruje się w jej zbyt szerokim ustawowym ujęciu wywołującym nieufność do tej klauzuli generalnej, to zastąpienie jej jako zbyt szerokiej klauzulą jeszcze szerszą jest zabiegiem problema­tycznym.)
Po trzecie, większość karnistów uznaje, że mogą istnieć także poza-ustawowe kontratypy, ale nie wszyscy są tego zdania, głoszone są bowiem również poglądy przeciwne. Brak stanu wyższej konieczności nic w rzeczywistości nie zmienia, skoro uznaje się winę w znaczeniu nor­matywnym". Jedną z przesłanek winy w ujęciu normatywnym jest wyma­galność zachowania zgodnego z prawem. Wymagalność ta jest jedną z pod­staw postawienia sprawcy zarzutu, a granice tej wymagalności wyznacza właśnie figura prawna stanu wyższej konieczności. Wynika z tego, że pomi­mo braku ustawowej regulacji stanu wyższej konieczności w Kodeksie kar­nym skarbowym można nadal posługiwać się tym pojęciem, tyle że będzie to pozaustawowy stan wyższej konieczności. Miałby on wyłączać winę. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz