Wykonywanie czynności operacyjno – rozpoznawczych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykonywanie czynności operacyjno – rozpoznawczych - strona 1 Wykonywanie czynności operacyjno – rozpoznawczych - strona 2

Fragment notatki:

wykonywanie czynności operacyjno - rozpoznawczych Dopuszczalność stosowania prowokacji w trakcie czynności operacyjno - rozpoznawczych w sprawach o wyliczone w ustawie przestępstwa. — wymuszenie rozbójnicze — handel bronią — handel środkami odurzającymi i psychotropowymi, — poważne przestępstwa skarbowe, gospodarcze i przeciwko mieniu, — przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, — przeciwko państwu, — kwalifikowane postacie łapownictwa. Czynności te muszą zmierzać do sprawdzenia uzyskanych wcześniej, wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów. Przy spełnieniu tych warunków zachowanie się polegające na nabyciu w sposób niejawny lub przejęciu przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzania, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także polegające na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej - nie jest traktowane jako przestępstwo. Ustawa dodatkowo zastrzega, że czynności, o których mowa, nie mogą polegać na kierowaniu działaniami wypełniającymi znamiona czynu zabronionego, a w odniesieniu do czynów dotyczących przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej - nie mogą również polegać na nakłanianiu do udzielenia lub przyjęcia takiej korzyści. ● Ustawa o policji z 06.041990 - art. 144a i o UOP z 06.04.1990 - art. 127a ● Cele czynności operacyjno - rozpoznawczych: ٱ Sprawdzenie wiarygodności informacji o przestępstwie ٱ Wykrycie sprawców ٱ Uzyskanie dowodów ● Czynności operacyjno - rozpoznawcze: ٱ Zakup kontrolowany ٱ Wręczanie lub przyjmowanie korzyści majątkowych ٱ Niejawne nadzorowanie przemieszczania, nadzorowania i obrotu przedmiotami przestępstwa Tego rodzaju zachowania nie prowadzą do odpowiedzialności karnej. ● Spod tego kontratypu wyłączone są zachowania, które by polegały na kierowaniu przestępstwem oraz takie, które wiążą się z podżeganiem do udzielenia lub przyjęcia korzyści majątkowej. ● Dopuszczalne są także inne niektóre czynności operacyjne, które polegają na kontroli korespondencji, stosowaniu środków technicznych po to by uzyskać informacje w sposób tajny bądź też w innej formie utrwalanie dowodów. Są wpisane do ustawy w sposób dorozumiany, uzależnione są od warunków i mają na celu wykrycie określonych rodzajów przestępstw, zapobieganie im i utrwalenie dowodów w sprawie. Zakres tych czynności jest zwiększony - dochodzą jeszcze przestępstwa przeciwko życiu, spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, muszą być spełnione dalsze warunki proceduralne - decyzję musi wydać MSW po wyrażeniu zgody przez Prokuratora Generalnego na określony czas i kiedy zawiodły inne środki.

(…)

… ciała, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, muszą być spełnione dalsze warunki proceduralne - decyzję musi wydać MSW po wyrażeniu zgody przez Prokuratora Generalnego na określony czas i kiedy zawiodły inne środki.
● Kontratyp wynikający z ustawy z 25.06.1997 r. o świadku koronnym - sporządzenie i posługiwanie się nieprawdziwymi dokumentami; wyłączeni są przestępcy z art. 148 § 1 - 3, osoby organizujące…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz