Kontrakt terminowy - strona 25

Instrumenty finansowe

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1582

oraz transakcje forwardowe. Najczęściej transakcje odbywały się na zasadzie zawarcia kontraktu terminowego...

Encyklopedia rachunkowości - C

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 455

innych instrumentów finansowych, do których należy zaliczyć m.in.: warranty, obligacje, kwity depozytowe, kontrakty...

Rynki finansowe - Instytucje polskiego rynku kapitałowego

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek finansowy
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4004

Rynki finansowe - materiały na egzamin - dwa pliki doc z pytaniami testowymi oraz dwa pliki z omówieniem zagadnień z finansów, rynków finansowych. W sumie 25 stron materiałów. W treści notatek pojawiają się następujące zagadnienia: papiery wartościowe, rynki finansowe, instrumenty finansowe, rynek p...

Inwestycje i globalizacja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Marcin Kuzel
 • Inwestycje
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2394

kursowymi) Polega ono na tym, że firma ponosi stratę, jeśli kurs waluty kontraktu terminowego spadnie...

Bankowość - pojęcia, wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Ewa Miklaszewska
 • Bankowość
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 2772

Struktura sektora (wg EBC): Bank Centralny Pozostałe monetarne instytucje finansowe (licencjonowane -banki uniwersalne, komercyjne, specjalistyczne, spółdzielnie kredytowe) Oddziały zagranicznych instytucji kredytowych Międzynarodow...

Swap

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1365

: „Kontrakty terminowe i opcje, wprowadzenie”, WIG PRESS, Warszawa 1997, s. 161. Alicja Wolańska: „Transakcje...

Rynek kapitałowy i eurorynki

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2625

. Są to operacje: fiudżers - finansowe kontrakty terminowe. To przyszłe zjawiska finansowe...